Christensen/Doval

Polish Open U21 03/15 17:10 1 Christensen/Doval v Meshref/Helmy 1-3
Polish Open 03/15 17:03 - Christensen/Doval v Helmy/Meshref 9-10
Polish Open U21 03/14 19:00 1 Ciobanu/Dragoman v Christensen/Doval 2-3
Polish Open U21 03/14 16:00 1 Christensen/Doval v Szymczak/Michalak 3-0