Wetzel/Berner

European Championships 03/14 16:40 1 Kulczycki/Grela v Wetzel/Berner 3-0