Mikhail Efimov Mihail Efimov

Moscow Liga Pro 06/14 20:19 - Anton Anisimov v Mikhail Efimov 9-5
Moscow Liga Pro 06/14 19:30 - Mikhail Efimov v Valerii Zonenko 10-8
Moscow Liga Pro 06/14 18:30 - Anton Anisimov v Mikhail Efimov 8-5
Moscow Liga Pro 06/14 17:00 - Mikhail Efimov v Denis Gavrilov 3-8
Moscow Liga Pro 06/14 16:00 - Sergei Medvedev v Mikhail Efimov 6-1
Moscow Liga Pro 06/12 21:05 - Mikhail Efimov v Denis Gavrilov 17-15
Moscow Liga Pro 06/12 19:00 - Pavel Tarutin v Mikhail Efimov 9-10
Moscow Liga Pro 06/12 17:30 - Mikhail Efimov v Sergei Medvedev 4-10
Moscow Liga Pro 06/12 16:00 - Mikhail Efimov v Denis Gavrilov 10-10
Moscow Liga Pro 06/12 15:00 - Artem Zimarin v Mikhail Efimov 8-9
Moscow Liga Pro 06/10 20:23 - Anton Anisimov v Mikhail Efimov 11-6
Moscow Liga Pro 06/10 19:30 - Sergei Medvedev v Mikhail Efimov 10-2
Moscow Liga Pro 06/10 18:00 - Pavel Tarutin v Mikhail Efimov 11-9
Moscow Liga Pro 06/10 16:30 - Mikhail Efimov v Anton Anisimov 5-8
Moscow Liga Pro 06/10 15:00 - Mikhail Efimov v Pavel Pulnyi 9-4
Moscow Liga Pro 05/14 20:22 - Mikhail Efimov v Denis Bochkov 11-8
Moscow Liga Pro 05/14 19:00 - Aleksandr Voronov v Mikhail Efimov 8-10
Moscow Liga Pro 05/14 17:30 - Mikhail Efimov v Vasilij Filatov 6-8
Moscow Liga Pro 05/14 16:00 - Mikhail Efimov v Denis Bochkov 7-10
Moscow Liga Pro 05/14 15:00 - Valerii Zonenko v Mikhail Efimov 6-8
Moscow Liga Pro 05/13 20:26 - Denis Bochkov v Mikhail Efimov 9-11
Moscow Liga Pro 05/13 18:30 - Mikhail Efimov v Sergei Medvedev 3-10
Moscow Liga Pro 05/13 17:30 - Anton Anisimov v Mikhail Efimov 13-11
Moscow Liga Pro 05/13 16:30 - Pavel Pulnyi v Mikhail Efimov 10-7
Moscow Liga Pro 05/13 15:30 - Mikhail Efimov v Denis Bochkov 8-3
Moscow Liga Pro 04/23 20:50 - Pavel Pulnyi v Mikhail Yefimov 11-7
Moscow Liga Pro 04/23 19:00 - Mikhail Efimov v Pavel Pulnyi 4-8
Moscow Liga Pro 04/23 18:00 - Mikhail Efimov v Ilya Berezin 11-5
Moscow Liga Pro 04/23 17:00 - Egor Ovchinnikov v Mikhail Efimov 4-7
Moscow Liga Pro 04/23 15:30 - Anton Anisimov v Mikhail Efimov 3-10