Yurii Nozdrunov Yury Nodzrunov

Moscow Liga Pro Women 01/14 20:25 - Vasily Dedov v Yurii Nozdrunov 10-9
Moscow Liga Pro Women 01/14 19:30 - Alexander Zhelubenkov v Yurii Nozdrunov 11-13
Moscow Liga Pro Women 01/14 18:00 - Pavel Perov v Yurii Nozdrunov 8-11
Moscow Liga Pro Women 01/14 16:30 - Yurii Nozdrunov v Vasily Dedov 8-9
Moscow Liga Pro Women 01/14 15:00 - Yurii Nozdrunov v Maxim Bokov 10-4
Poland Ekstaklasa Women 11/30 14:00 - Ainur Sabirov v Yurii Nozdrunov 9-9
Moscow Liga Pro Women 11/15 20:40 - Pavel Perov v Yurii Nozdrunov 8-7
Moscow Liga Pro Women 11/15 19:00 - Pavel Perov v Yurii Nozdrunov 2-6
Moscow Liga Pro Women 11/15 17:30 - Yurii Nozdrunov v Vasily Dedov 3-5
Moscow Liga Pro Women 11/15 15:54 - Yurii Nozdrunov v Artyom Tihonov 7-4
Moscow Liga Pro Women 11/15 14:53 - Rodion Chmelev v Yurii Nozdrunov 10-7
Moscow Liga Pro Women 11/14 20:04 - Yury Nodzrunov v Alexander Korotkov 5-5
Moscow Liga Pro Women 11/14 19:00 - Yury Nodzrunov v Alexander Zhelubenkov 8-3
Moscow Liga Pro Women 11/14 18:00 - Yury Nodzrunov v Alexander Korotkov 9-11
Moscow Liga Pro Women 11/14 17:00 - Rodion Chmelev v Yury Nodzrunov 3-4
Moscow Liga Pro Women 11/14 15:30 - Maxim Bokov v Yury Nodzrunov 6-11
Moscow Liga Pro Women 11/12 23:45 - Pavel Perov v Yurii Nozdrunov 7-3
Moscow Liga Pro Women 11/12 19:00 - Pavel Perov v Yurii Nozdrunov 10-6
Moscow Liga Pro Women 11/12 17:30 - Yurii Nozdrunov v Artyom Tihonov 10-8
Moscow Liga Pro Women 11/12 16:00 - Yurii Nozdrunov v Aleksei Horkov 11-9
Moscow Liga Pro Women 11/12 15:00 - Alexander Korotkov v Yurii Nozdrunov 10-8
Moscow Liga Pro Women 09/20 19:00 - Aleksei Horkov v Yurii Nozdrunov 8-3
Moscow Liga Pro Women 09/20 17:30 - Yurii Nozdrunov v Ivan Talamanov 9-10
Moscow Liga Pro Women 09/20 16:00 - Yurii Nozdrunov v Pavel Perov 10-11
Moscow Liga Pro Women 09/20 14:50 - Aleksandr Zhelubenkov v Yurii Nozdrunov 11-10
Moscow Liga Pro Women 09/19 20:01 - Rodion Chmelev v Yury Nodzrunov 11-4
Moscow Liga Pro Women 09/19 19:30 - Alexander Korotkov v Yurii Nozdrunov 9-6
Moscow Liga Pro Women 09/19 18:00 - Ivan Talamanov v Yurii Nozdrunov 7-11
Moscow Liga Pro Women 09/19 16:30 - Yurii Nozdrunov v Aleksei Horkov 7-7
Moscow Liga Pro Women 09/19 15:00 - Yurii Nozdrunov v Rodion Chmelev 6-3