Yurii Nozdrunov

Moscow Liga Pro 04/16 20:54 - Kirill Puzankov v Yurii Nozdrunov 9-11
Moscow Liga Pro 04/16 19:30 - Kirill Puzankov v Yurii Nozdrunov 8-11
Moscow Liga Pro 04/16 18:00 - Ivan Egorshev v Yurii Nozdrunov 7-10
Moscow Liga Pro 04/16 16:30 - Yurii Nozdrunov v Ivan Talamanov 8-5
Moscow Liga Pro 04/16 15:00 - Yurii Nozdrunov v Pavel Lukyanov 8-10