Yurii Nozdrunov

Moscow Liga Pro 09/20 19:00 - Aleksei Horkov v Yurii Nozdrunov 8-3
Moscow Liga Pro 09/20 17:30 - Yurii Nozdrunov v Ivan Talamanov 9-10
Moscow Liga Pro 09/20 16:00 - Yurii Nozdrunov v Pavel Perov 10-11
Moscow Liga Pro 09/20 14:50 - Aleksandr Zhelubenkov v Yurii Nozdrunov 11-10
Moscow Liga Pro 09/19 19:30 - Alexander Korotkov v Yurii Nozdrunov 9-6
Moscow Liga Pro 09/19 18:00 - Ivan Talamanov v Yurii Nozdrunov 7-11
Moscow Liga Pro 09/19 16:30 - Yurii Nozdrunov v Aleksei Horkov 7-7
Moscow Liga Pro 09/19 15:00 - Yurii Nozdrunov v Rodion Chmelev 6-3
Moscow Liga Pro 09/17 20:04 - Pavel Perov v Yurii Nozdrunov 7-7
Moscow Liga Pro 09/17 19:00 - Rodion Chmelev v Yurii Nozdrunov 10-10
Moscow Liga Pro 09/17 17:30 - Yurii Nozdrunov v Alexander Korotkov 8-6
Moscow Liga Pro 09/17 16:00 - Yurii Nozdrunov v Pavel Perov 12-14
Moscow Liga Pro 09/17 15:00 - Aleksei Horkov v Yurii Nozdrunov 10-10
Moscow Liga Pro 08/03 20:25 - Kirill Puzankov v Yurii Nozdrunov 7-11
Moscow Liga Pro 08/03 18:30 - Yurii Nozdrunov v Kirill Puzankov 8-11
Moscow Liga Pro 08/03 17:30 - Somon Husen v Yurii Nozdrunov 5-11
Moscow Liga Pro 08/03 16:30 - Ivan Talamanov v Yurii Nozdrunov 2-4
Moscow Liga Pro 08/03 15:30 - Yurii Nozdrunov v Dmitri Popov 11-11
Moscow Liga Pro 08/01 20:36 - Ivan Talamanov v Yurii Nozdrunov 11-13
Moscow Liga Pro 08/01 19:30 - Yurii Nozdrunov v Aleksei Ulanov 7-2
Moscow Liga Pro 08/01 18:30 - Vyacheslav Karpenko v Yurii Nozdrunov 8-10
Moscow Liga Pro 08/01 17:00 - Yurii Nozdrunov v Ivan Talamanov 11-12
Moscow Liga Pro 08/01 16:00 - Denis Grishenin v Yurii Nozdrunov 10-8
Moscow Liga Pro 07/31 20:30 - Yurii Nozdrunov v Kirill Puzankov 9-5
Moscow Liga Pro 07/31 19:30 - Kirill Puzankov v Yurii Nozdrunov 8-2
Moscow Liga Pro 07/31 18:00 - Dmitri Popov v Yurii Nozdrunov 6-11
Moscow Liga Pro 07/31 16:30 - Yurii Nozdrunov v Sergei Pahomov 11-10
Moscow Liga Pro 07/31 14:51 - Yurii Nozdrunov v Somon Husen 7-8
Moscow Liga Pro 07/20 20:39 - Yurii Nozdrunov v Kirill Puzankov 12-10
Moscow Liga Pro 07/20 19:30 - Kirill Puzankov v Yurii Nozdrunov 10-11