Spartak-pro 3x3

3x3 Liga Pro 03/26 07:50 - Spartak-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 L 16-21
3x3 Liga Pro 03/26 07:20 - Spartak-pro 3x3 v Lokomotiv-pro 3x3 L 17-21
3x3 Liga Pro 03/26 06:20 - Spartak-pro 3x3 v Dinamo-pro 3x3 W 21-16
3x3 Liga Pro 03/25 08:20 - Spartak-pro 3x3 v Dinamo-pro 3x3 L 11-21
3x3 Liga Pro 03/25 06:50 - Lokomotiv-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 L 21-6
3x3 Liga Pro 03/25 06:20 - SKIF-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 17-21
3x3 Liga Pro 03/24 08:20 - SKIF-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 15-21
3x3 Liga Pro 03/24 07:20 - Lokomotiv-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 L 21-20
3x3 Liga Pro 03/24 05:50 - Dinamo-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 20-22
3x3 Liga Pro 03/23 07:48 - Dinamo-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 15-21
3x3 Liga Pro 03/23 06:50 - Spartak-pro 3x3 v Lokomotiv-pro 3x3 W 22-20
3x3 Liga Pro 03/23 05:50 - Spartak-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 W 21-14
3x3 Liga Pro 03/20 08:20 - Spartak-pro 3x3 v Dinamo-pro 3x3 L 13-20
3x3 Liga Pro 03/20 06:50 - Lokomotiv-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 L 21-13
3x3 Liga Pro 03/20 06:20 - SKIF-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 13-22
3x3 Liga Pro 03/19 08:20 - Spartak-pro 3x3 v Dinamo-pro 3x3 W 20-8
3x3 Liga Pro 03/19 06:20 - SKIF-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 12-21
3x3 Liga Pro 03/18 20:17 - Lokomotiv-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 13-21
3x3 Liga Pro 03/18 08:20 - SKIF-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 L 21-19
3x3 Liga Pro 03/18 07:20 - Lokomotiv-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 13-21
3x3 Liga Pro 03/18 05:50 - Dinamo-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 L 22-18
3x3 Liga Pro 03/17 07:50 - Dinamo-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 L 21-14
3x3 Liga Pro 03/17 06:50 - Spartak-pro 3x3 v Lokomotiv-pro 3x3 L 5-21
3x3 Liga Pro 03/17 05:17 - Spartak-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 L 11-21
3x3 Liga Pro 03/16 07:50 - Spartak-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 W 22-13
3x3 Liga Pro 03/16 07:20 - Spartak-pro 3x3 v Lokomotiv-pro 3x3 W 21-20
3x3 Liga Pro 03/16 06:20 - Spartak-pro 3x3 v Dinamo-pro 3x3 W 22-13
3x3 Liga Pro 03/12 08:20 - SKIF-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 16-21
3x3 Liga Pro 03/12 07:20 - Lokomotiv-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 15-22
3x3 Liga Pro 03/12 05:50 - Dinamo-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 L 20-7

Leagues Played