Seki/Miyoshi

CBVP Open - Sao Luis 07/12 12:00 1 Seki/Miyoshi v Ariana/Karelys 1-2
CBVP Open - Sao Luis Women 07/12 12:00 - Seki/Miyoshi v Ariana/Karelys 9-14
CBVP Open - Sao Luis Women 07/12 01:30 1 Dong/Hang v Seki/Miyoshi 2-0