Results

FIBA 3x3 World Tour 05/14 09:55 - Sakiai 3x3 v Utsunomiya 3x3 L 22-16
FIBA 3x3 World Tour 05/14 05:55 - Liman 3x3 v Utsunomiya 3x3 L 22-17
FIBA 3x3 World Tour 10/19 18:30 - Riga 3x3 v Utsunomiya 3x3 - View
FIBA 3x3 World Tour 10/19 16:10 - Sakiai 3x3 v Utsunomiya 3x3 - View
FIBA 3x3 World Tour 10/18 20:50 - Utsunomiya 3x3 v Cheon An 3x3 W 14-11
FIBA 3x3 World Tour 10/18 17:30 - Liman 3x3 v Utsunomiya 3x3 L 22-10
FIBA 3x3 World Tour 10/13 09:30 - Sakiai 3x3 v Utsunomiya 3x3 - View
FIBA 3x3 World Tour 10/12 09:48 - Utsunomiya 3x3 v Wujin 3x3 W 22-12
FIBA 3x3 World Tour 10/12 05:59 - Novi Sad 3x3 v Utsunomiya 3x3 L 22-15
FIBA 3x3 Challenger 09/29 04:05 - Sakiai 3x3 v Utsunomiya 3x3 L 21-15
FIBA 3x3 Challenger 09/28 08:47 - Utsunomiya 3x3 v Minato 3x3 W 21-13
FIBA 3x3 Challenger 09/28 05:40 - Liman 3x3 v Utsunomiya 3x3 L 22-19