Pavel Malahov

Moscow Liga Pro 06/21 20:05 - Pavel Malahov v Pavel Lukyanov 5-11
Moscow Liga Pro 06/21 19:00 - Pavel Malahov v Aleksei Popov 6-9
Moscow Liga Pro 06/21 18:00 - Pavel Malahov v Pavel Lukyanov 8-5
Moscow Liga Pro 06/21 17:00 - Kirill Puzankov v Pavel Malahov 4-6
Moscow Liga Pro 06/21 15:30 - Denis Komarov v Pavel Malahov 9-3
Moscow Liga Pro 06/18 20:10 - Pavel Malahov v Vyacheslav Karpenko 11-6
Moscow Liga Pro 06/18 18:30 - Pavel Malahov v Pavel Lukyanov 9-11
Moscow Liga Pro 06/18 17:30 - Vyacheslav Karpenko v Pavel Malahov 10-7
Moscow Liga Pro 06/18 16:30 - Dmitri Popov v Pavel Malahov 6-7
Moscow Liga Pro 06/18 15:30 - Pavel Malahov v Ivan Titov 8-4
Moscow Liga Pro 06/17 19:30 - Kirill Puzankov v Pavel Malahov 3-11
Moscow Liga Pro 06/17 18:00 - Vyacheslav Karpenko v Pavel Malahov 7-8
Moscow Liga Pro 06/17 16:30 - Pavel Malahov v Ivan Titov 7-9
Moscow Liga Pro 06/17 15:00 - Pavel Malahov v Shamil Hairullin 8-10
Moscow Liga Pro 05/24 20:30 - Pavel Malahov v Sergei Mokropolov 3-5
Moscow Liga Pro 05/24 19:30 - Kirill Puzankov v Pavel Malahov 2-5
Moscow Liga Pro 05/24 18:00 - Denis Komarov v Pavel Malahov 7-10
Moscow Liga Pro 05/24 16:30 - Pavel Malahov v Denis Grishenin 9-8
Moscow Liga Pro 05/24 15:00 - Pavel Malahov v Sergei Mokropolov 10-9
Moscow Liga Pro 05/21 20:22 - Dmitri Popov v Pavel Malahov 12-14
Moscow Liga Pro 05/21 19:30 - Pavel Malahov v Dmitri Popov 2-11
Moscow Liga Pro 05/21 18:30 - Pavel Lukyanov v Pavel Malahov 10-9
Moscow Liga Pro 05/21 17:00 - Pavel Malahov v Somon Husen 9-5
Moscow Liga Pro 05/21 16:00 - Shamil Hairullin v Pavel Malahov 9-6
Moscow Liga Pro 05/02 20:30 - Evgenii Gruzdov v Pavel Malahov 9-9
Moscow Liga Pro 05/02 19:00 - Pavel Malahov v Shamil Hairullin 8-4
Moscow Liga Pro 05/02 18:00 - Pavel Malahov v Denis Grishenin 9-6
Moscow Liga Pro 05/02 17:00 - Ivan Titov v Pavel Malahov 4-9
Moscow Liga Pro 05/02 15:30 - Evgenii Gruzdov v Pavel Malahov 14-12
Moscow Liga Pro 05/01 18:30 - Pavel Malahov v Kirill Puzankov 7-9