Pavel Malahov

Poland Superliga 03/08 09:07 - Yuriy Beschastniy v Pavel Malahov 9-4
Poland Superliga 03/08 07:02 - Ruslan Cherkes v Pavel Malahov 10-9
Poland Superliga 03/07 14:05 - Artem Semin v Pavel Malahov 8-6
Poland Superliga 03/07 08:40 - Igor Surikov v Pavel Malahov 5-11
Poland Superliga 03/06 15:55 - Vladimir Anufriev v Pavel Malahov 2-7
Poland Superliga 03/06 07:56 - Alan Zaikin v Pavel Malahov 10-8
Moscow Liga Pro Women 02/22 20:15 - Pavel Malahov v Muhammed Ahmedzhanov 0-1
Moscow Liga Pro Women 02/22 20:00 - Pavel Malahov v Dmitri Popov 7-6
Moscow Liga Pro Women 02/22 19:00 - Pavel Malahov v Vyacheslav Karpenko 7-11
Moscow Liga Pro Women 02/22 18:00 - Alexander Korotkov v Pavel Malahov 9-9
Moscow Liga Pro Women 02/22 17:30 - Muhammed Ahmedzhanov v Pavel Malahov 9-10
Moscow Liga Pro Women 02/19 22:30 - Denis Grishenin v Pavel Malahov 10-7
Moscow Liga Pro Women 02/19 21:30 - Sergei Pahomov v Pavel Malahov 4-8
Moscow Liga Pro Women 02/19 19:00 - Pavel Lukyanov v Pavel Malahov 13-13
Moscow Liga Pro Women 02/19 18:30 - Pavel Malahov v Denis Grishenin 4-8
Moscow Liga Pro Women 02/19 16:00 - Pavel Malahov v Sergei Mokropolov 8-8
Moscow Liga Pro Women 02/07 21:22 - Denis Komarov v Pavel Malahov 8-10
Moscow Liga Pro Women 02/07 19:30 - Pavel Malahov v Dmitry Popov 11-7
Moscow Liga Pro Women 02/07 19:30 - Shamil Khairullin v Pavel Malahov 4-5
Moscow Liga Pro Women 02/07 17:30 - Pavel Lukyanov v Pavel Malahov 10-5
Moscow Liga Pro Women 02/07 17:30 - Pavel Malahov v Denis Komarov 6-6
Moscow Liga Pro Women 01/11 20:11 - Sergei Polozov v Pavel Malahov 10-12
Moscow Liga Pro Women 01/11 19:30 - Pavel Malahov v Ivan Titov 7-5
Moscow Liga Pro Women 01/11 18:30 - Dmitri Popov v Pavel Malahov 5-5
Moscow Liga Pro Women 01/11 17:00 - Pavel Malahov v Sergei Polozov 5-9
Moscow Liga Pro Women 01/11 16:00 - Shamil Khairullin v Pavel Malahov 8-7
Moscow Liga Pro Women 01/08 21:02 - Pavel Malahov v Dmitri Popov 7-11
Moscow Liga Pro Women 01/08 19:00 - Pavel Malahov v Kirill Puzankov 2-5
Moscow Liga Pro Women 01/08 18:00 - Pavel Malahov v Pavel Lukyanov 7-5
Moscow Liga Pro Women 01/08 17:00 - Dmitry Popov v Pavel Malahov 5-10