Alexey Slashchilin

Results

Liga Pro 05/09 11:45 - Roman Homenko v Aleksei Slachshilin L 3-0
Liga Pro 05/09 11:15 - Alexey Slashchilin v Evgeny Kupryakov L 0-3
Liga Pro 05/09 09:45 - Alexey Slashchilin v Roman Homenko L 2-3
Liga Pro 05/09 08:45 - Vadim Evlampiev v Alexey Slashchilin L 3-0
Liga Pro 05/07 12:15 - Vadim Evlampiev v Alexey Slashchilin L 3-1
Liga Pro 05/07 11:15 - Vadim Evlampiev v Aleksei Slachshilin L 3-0
Liga Pro 05/07 10:15 - Aleksei Slachshilin v Ruben Arutiunov W 3-0
Liga Pro 05/07 09:15 - Roman Homenko v Aleksei Slachshilin W 0-3
Liga Pro 05/06 12:18 - Alexey Slashchilin v Ivan Nyrkov W 3-1
Liga Pro 05/06 11:15 - Fedor Ambrosimov v Aleksei Slachshilin L 3-2
Liga Pro 05/06 10:15 - Aleksei Slachshilin v Ivan Nirkov W 3-2
Liga Pro 05/06 09:15 - Vadim Evlampiev v Aleksei Slachshilin L 3-2