Pavel Pulnyi

Moscow Liga Pro 07/26 20:30 - Pavel Pulnyi v Anton Anisimov 0-1
Moscow Liga Pro 07/26 19:30 - Mikhail Efimov v Pavel Pulnyi 4-8
Moscow Liga Pro 07/26 18:00 - Denis Bochkov v Pavel Pulnyi 7-8
Moscow Liga Pro 07/26 16:30 - Pavel Pulnyi v Valery Zonenko 5-6
Moscow Liga Pro 07/26 15:00 - Pavel Pulnyi v Anton Anisimov 10-10
Moscow Liga Pro 07/23 20:31 - Pavel Pulnyi v Anton Anisimov 4-10
Moscow Liga Pro 07/23 19:00 - Vasilij Filatov v Pavel Pulnyi 8-10
Moscow Liga Pro 07/23 17:30 - Pavel Pulnyi v Aleksandr Voronov 9-7
Moscow Liga Pro 07/23 16:00 - Pavel Pulnyi v Anton Anisimov 6-6
Moscow Liga Pro 07/23 15:00 - Egor Ovchinnikov v Pavel Pulnyi 5-7
Moscow Liga Pro 07/22 20:26 - Pavel Pulnyi v Vasilij Filatov 12-10
Moscow Liga Pro 07/22 18:30 - Pavel Pulnyi v Vasilij Filatov 13-12
Moscow Liga Pro 07/22 17:30 - Valery Zonenko v Pavel Pulnyi 10-10
Moscow Liga Pro 07/22 16:30 - Mikhail Yefimov v Pavel Pulnyi 14-12
Moscow Liga Pro 07/22 15:30 - Pavel Pulnyi v Pavel Tarutin 6-10
Moscow Liga Pro 06/13 20:00 - Artem Zimarin v Pavel Pulnyi 7-11
Moscow Liga Pro 06/13 19:30 - Pavel Pulnyi v Denis Gavrilov 6-10
Moscow Liga Pro 06/13 18:30 - Artem Zimarin v Pavel Pulnyi 4-9
Moscow Liga Pro 06/13 17:00 - Pavel Pulnyi v Aleksandr Voronov 7-7
Moscow Liga Pro 06/13 16:00 - Pavel Tarutin v Pavel Pulnyi 7-8
Moscow Liga Pro 06/11 20:30 - Pavel Pulnyi v Anton Anisimov 11-10
Moscow Liga Pro 06/11 19:00 - Pavel Pulnyi v Anton Anisimov 10-6
Moscow Liga Pro 06/11 18:00 - Pavel Pulnyi v Valerii Zonenko 10-8
Moscow Liga Pro 06/11 17:00 - Artem Zimarin v Pavel Pulnyi 7-7
Moscow Liga Pro 06/11 15:30 - Aleksandr Voronov v Pavel Pulnyi 9-10
Moscow Liga Pro 06/10 19:00 - Pavel Tarutin v Pavel Pulnyi 10-10
Moscow Liga Pro 06/10 17:30 - Pavel Pulnyi v Anton Anisimov 5-7
Moscow Liga Pro 06/10 16:00 - Pavel Pulnyi v Sergei Medvedev 9-10
Moscow Liga Pro 06/10 15:00 - Mikhail Efimov v Pavel Pulnyi 9-4
Moscow Liga Pro 05/18 20:12 - Valerii Zonenko v Pavel Pulnyi 7-2