Pavel Pulnyi

Moscow Liga Pro 05/18 20:12 - Valerii Zonenko v Pavel Pulnyi 7-2
Moscow Liga Pro 05/18 19:00 - Rodion Chmelev v Pavel Pulnyi 12-12
Moscow Liga Pro 05/18 17:30 - Pavel Pulnyi v Alexander Olonov 7-6
Moscow Liga Pro 05/18 16:00 - Pavel Pulnyi v Anton Anisimov 1-0
Moscow Liga Pro 05/18 15:00 - Valerii Zonenko v Pavel Pulnyi 7-9
Moscow Liga Pro 05/15 20:01 - Vasilij Filatov v Pavel Pulnyi 8-7
Moscow Liga Pro 05/15 18:30 - Pavel Pulnyi v Sergei Medvedev 3-4
Moscow Liga Pro 05/15 17:30 - Vasilij Filatov v Pavel Pulnyi 8-3
Moscow Liga Pro 05/15 16:30 - Ruslan Alchimbaev v Pavel Pulnyi 9-9
Moscow Liga Pro 05/15 15:30 - Pavel Pulnyi v Denis Bochkov 5-6
Moscow Liga Pro 05/13 19:30 - Sergei Medvedev v Pavel Pulnyi 8-6
Moscow Liga Pro 05/13 18:00 - Denis Bochkov v Pavel Pulnyi 9-8
Moscow Liga Pro 05/13 16:30 - Pavel Pulnyi v Mikhail Efimov 10-7
Moscow Liga Pro 05/13 15:00 - Pavel Pulnyi v Anton Anisimov 5-10
Moscow Liga Pro 04/23 20:50 - Pavel Pulnyi v Mikhail Yefimov 11-7
Moscow Liga Pro 04/23 19:00 - Mikhail Efimov v Pavel Pulnyi 4-8
Moscow Liga Pro 04/23 17:30 - Pavel Pulnyi v Anton Anisimov 9-9
Moscow Liga Pro 04/23 16:00 - Pavel Pulnyi v Egor Ovchinnikov 10-8
Moscow Liga Pro 04/23 15:00 - Ilya Berezin v Pavel Pulnyi 5-3
Moscow Liga Pro 04/22 18:30 - Pavel Pulnyi v Pavel Tarutin 6-11
Moscow Liga Pro 04/22 17:30 - Anton Anisimov v Pavel Pulnyi 11-8
Moscow Liga Pro 04/22 16:30 - Mikhail Efimov v Pavel Pulnyi 9-9
Moscow Liga Pro 04/22 15:30 - Pavel Pulnyi v Sergei Medvedev 0-0
Moscow Liga Pro 11/30 20:05 - Vasilij Filatov v Pavel Pulnyi 9-6
Moscow Liga Pro 11/30 19:30 - Denis Gavrilov v Pavel Pulnyi 6-11
Moscow Liga Pro 11/30 18:00 - Lev Volin v Pavel Pulnyi 6-6
Moscow Liga Pro 11/30 16:30 - Pavel Pulnyi v Sergei Medvedev 6-9
Moscow Liga Pro 11/30 15:00 - Pavel Pulnyi v Vasilij Filatov 6-7
Moscow Liga Pro 11/28 19:30 - Vasilij Filatov v Pavel Pulnyi 3-8
Moscow Liga Pro 11/28 18:00 - Denis Bochkov v Pavel Pulnyi 6-6