Results

Liga Pro 06/14 02:15 - Evgeniy Ilyukhin v Andrey Pravednov W 2-3
Liga Pro 06/14 01:15 - Andrey Pravednov v Timur Molchanov L 1-3
Liga Pro 06/14 00:15 - Evgeniy Ilyukhin v Andrey Pravednov W 1-3
Liga Pro 06/13 22:45 - Andrey Pravednov v Sergei Lopatin W 3-2
Liga Pro 06/13 21:45 - Andrey Prokhorov v Andrey Pravednov W 2-3
Liga Pro 06/13 02:35 - Andrey Pravednov v Tyinchtyik Turabekov W 3-2
Liga Pro 06/13 02:15 - Andrey Pravednov v Tyinchtyik Turabekov W 3-2
Liga Pro 06/13 01:15 - Andrey Pravednov v Ivan Soldatov W 3-2
Liga Pro 06/13 00:15 - Tyinchtyik Turabekov v Andrey Pravednov L 3-2
Liga Pro 06/12 22:45 - Andrey Pravednov v Mikhail Reznikov W 3-2
Liga Pro 06/12 21:45 - Dmitrii Kutenkov v Andrey Pravednov W 2-3
Liga Pro 06/08 12:00 - Konstantin Bystrushkin v Andrey Pravednov W 0-3