Shamil Khairullin

Moscow Liga Pro 06/17 19:00 - Vyacheslav Karpenko v Shamil Hairullin View
Moscow Liga Pro 06/17 17:30 - Shamil Hairullin v Ivan Titov View
Moscow Liga Pro 06/17 16:00 - Shamil Hairullin v Kirill Puzankov View
Moscow Liga Pro 06/17 15:00 - Pavel Malahov v Shamil Hairullin View
Moscow Liga Pro 05/21 21:00 - Pavel Lukyanov v Shamil Hairullin 11-10
Moscow Liga Pro 05/21 19:00 - Somon Husen v Shamil Hairullin 10-11
Moscow Liga Pro 05/21 17:30 - Shamil Hairullin v Pavel Lukyanov 0-0
Moscow Liga Pro 05/21 16:00 - Shamil Hairullin v Pavel Malahov 9-6
Moscow Liga Pro 05/21 15:00 - Dmitri Popov v Shamil Hairullin 9-9
Moscow Liga Pro 05/20 19:30 - Shamil Hairullin v Pavel Lukyanov 10-9
Moscow Liga Pro 05/20 18:30 - Somon Husen v Shamil Hairullin 11-10
Moscow Liga Pro 05/20 17:00 - Shamil Hairullin v Ivan Titov 8-9
Moscow Liga Pro 05/20 16:00 - Aleksei Popov v Shamil Hairullin 14-12
Russian Major League A 05/19 11:07 - Shamil Hairullin v Ivan Titov 2-5
Russian Major League A 05/19 09:29 - Shamil Hairullin v Andrey Kolupaev 11-9
Moscow Liga Pro 05/02 19:00 - Pavel Malahov v Shamil Hairullin 8-4
Moscow Liga Pro 05/02 17:30 - Shamil Hairullin v Evgenii Gruzdov 7-7
Moscow Liga Pro 05/02 16:00 - Shamil Hairullin v Ivan Titov 11-11
Moscow Liga Pro 05/02 15:00 - Denis Grishenin v Shamil Hairullin 8-7
Moscow Liga Pro 04/30 21:34 - Shamil Hairullin v Ivan Titov 9-5
Moscow Liga Pro 04/30 19:24 - Pavel Lukyanov v Shamil Hairullin 10-11
Moscow Liga Pro 04/30 17:45 - Shamil Hairullin v Aleksei Popov 12-10
Moscow Liga Pro 04/30 16:10 - Shamil Hairullin v Ivan Titov 9-6
Moscow Liga Pro 04/30 14:50 - Somon Husen v Shamil Hairullin 4-8
Moscow Liga Pro 04/03 20:11 - Shamil Khairullin v Denis Komarov 8-9
Moscow Liga Pro 04/03 18:30 - Shamil Khairullin v Denis Komarov 9-3
Moscow Liga Pro 04/03 17:30 - Denis Grishenin v Shamil Khairullin 8-9
Moscow Liga Pro 04/03 16:30 - Vyacheslav Karpenko v Shamil Khairullin 9-9
Moscow Liga Pro 04/03 15:30 - Shamil Khairullin v Aleksei Popov 5-11
Moscow Liga Pro 04/01 20:14 - Shamil Khairullin v Denis Grishenin 5-9