Results

Czech Liga Pro 07/07 13:25 - Shamil Khairullin v Evgeny Elizarov W 4-3
Czech Liga Pro 07/07 10:00 - Andrey Popov v Shamil Khairullin L 4-1
Czech Liga Pro 07/07 09:20 - Evgeny Elizarov v Shamil Khairullin W 1-4
Czech Liga Pro 07/07 09:00 - Shamil Khairullin v Aleksei Popov W 4-0
Czech Liga Pro 07/06 20:35 - Shamil Khairullin v Andrey Popov L 0-4
Czech Liga Pro 07/06 19:30 - Sergey Yatsenko v Shamil Khairullin D 2-2
Czech Liga Pro 07/06 18:08 - Shamil Khairullin v Aleksei Popov W 4-0
Czech Liga Pro 07/06 17:12 - Shamil Khairullin v Sergey Yacenko W 4-1
Czech Liga Pro 07/05 21:45 - Andrey Popov v Shamil Khairullin L 4-1
Czech Liga Pro 07/05 20:49 - Shamil Khairullin v Egor Ovchinnikov W 4-3
Czech Liga Pro 07/05 18:47 - Shamil Khairullin v Andrey Popov L 2-4
Czech Liga Pro 07/04 20:21 - Shamil Khairullin v Sergey Yatsenko W 4-1