Results

Europe Super League 2021 04/18 13:30 - Thomas Kohnlein v Niko Springer 3-5
Europe Super League 2021 04/17 12:00 - Kai Gotthardt v Thomas Kohnlein 5-0
German Super League 2020 06/07 16:30 - Thomas Kohnlein v Karsten Koch 5-3
German Super League 2020 06/07 15:15 - Thomas Kohnlein v Dragutin Horvat 1-6
German Super League 2020 06/07 14:10 - Maik Langendorf v Thomas Kohnlein 5-5
German Super League 2020 06/07 12:55 - Thomas Kohnlein v Nico Kurz 5-5
German Super League 2020 06/06 18:40 - Daniel Klose v Thomas Kohnlein 5-5
German Super League 2020 06/06 15:40 - Thomas Kohnlein v Manfred Bilderl 5-2
German Super League 2020 06/06 12:45 - Rene Eidams v Thomas Kohnlein 2-6
German Super League 2020 05/24 17:00 - Thomas Kohnlein v Nico Kurz 3-6
German Super League 2020 05/24 15:20 - Daniel Klose v Thomas Kohnlein 5-4
German Super League 2020 05/24 13:35 - Thomas Kohnlein v Rene Eidams 0-6