Jaipur Pink Panthers

Kabaddi 10/07 15:00 - Tamil Thalaivas v Jaipur Pink Panthers 35-33
Kabaddi 10/04 14:00 - Jaipur Pink Panthers v Bengaluru Bulls 41-34
Kabaddi 09/27 15:00 - Jaipur Pink Panthers v Telugu Titans 31-51
Kabaddi 09/25 15:00 - Jaipur Pink Panthers v Puneri Paltan 43-34
Kabaddi 09/22 15:00 - Jaipur Pink Panthers v Bengal Warriors 40-41
Kabaddi 09/21 14:00 - Jaipur Pink Panthers v Gujarat Fortunegiants 28-28
Kabaddi 09/16 14:00 - Jaipur Pink Panthers v U.P. Yoddha 32-38
Kabaddi 09/12 14:00 - Jaipur Pink Panthers v Patna Pirates 33-36
Kabaddi 09/11 14:00 - Haryana Steelers v Jaipur Pink Panthers 32-32
Kabaddi 09/04 14:00 - Jaipur Pink Panthers v Dabang Delhi K.C. 44-46
Kabaddi 08/31 15:00 - U Mumba v Jaipur Pink Panthers 47-21
Kabaddi 08/25 14:00 - Jaipur Pink Panthers v Bengaluru Bulls 30-41
Kabaddi 08/24 15:00 - Jaipur Pink Panthers v Telugu Titans 21-24
Kabaddi 08/21 15:00 - Tamil Thalaivas v Jaipur Pink Panthers 26-28
Kabaddi 08/19 15:00 - U.P. Yoddha v Jaipur Pink Panthers 31-24
Kabaddi 08/16 15:00 - Gujarat Fortunegiants v Jaipur Pink Panthers 19-22
Kabaddi 08/15 14:00 - Jaipur Pink Panthers v Puneri Paltan 33-25
Kabaddi 08/05 14:00 - Dabang Delhi K.C. v Jaipur Pink Panthers 35-24
Kabaddi 08/03 14:00 - Patna Pirates v Jaipur Pink Panthers 21-34
Kabaddi 07/31 14:00 - Haryana Steelers v Jaipur Pink Panthers 21-37
Kabaddi 07/27 15:00 - Jaipur Pink Panthers v Bengal Warriors 27-25
Kabaddi 07/22 14:00 - U Mumba v Jaipur Pink Panthers 23-42
Kabaddi 12/27 14:30 - Jaipur Pink Panthers v Bengaluru Bulls 32-40
Kabaddi 12/20 14:30 - Jaipur Pink Panthers v Dabang Delhi K.C. 37-37
Kabaddi 12/19 15:30 - Jaipur Pink Panthers v Gujarat Fortunegiants 31-33
Kabaddi 12/18 15:30 - Jaipur Pink Panthers v Haryana Steelers 39-30
Kabaddi 12/16 15:30 - Jaipur Pink Panthers v Gujarat Fortunegiants 29-34
Kabaddi 12/15 15:30 - Jaipur Pink Panthers v U Mumba 35-35
Kabaddi 12/14 14:30 - Jaipur Pink Panthers v Puneri Paltan 36-23
Kabaddi 12/09 14:30 - Tamil Thalaivas v Jaipur Pink Panthers 24-37