Results

Liga Pro 05/23 15:45 - Evgenii Kryuchkov v Oleg Nikiforov L 3-2
Liga Pro 05/23 15:15 - Oleg Nikiforov v Artem Arutiunyan L 1-3
Liga Pro 05/23 13:45 - Oleg Nikiforov v Evgenii Kryuchkov L 2-3
Liga Pro 05/23 12:45 - Eduard Golovachev v Oleg Nikiforov L 3-0
Liga Pro 05/21 08:15 - Oleg Nikiforov v Igor Poletaev W 3-2
Liga Pro 05/21 07:15 - Oleg Nikiforov v Igor Poletaev W 3-2
Liga Pro 05/21 05:45 - Oleg Nikiforov v Evgenii Kryuchkov W 3-1
Liga Pro 05/21 04:45 - Vyacheslav Tsvetkov v Oleg Nikiforov W 1-3
Liga Pro 05/20 08:15 - Oleg Nikiforov v Vyacheslav Tsvetkov W 3-0
Liga Pro 05/20 07:15 - Oleg Nikiforov v Artem Arutiunyan W 3-0
Liga Pro 05/20 05:45 - Oleg Nikiforov v Sergey Homutov W 3-2
Liga Pro 05/20 04:45 - Vyacheslav Tsvetkov v Oleg Nikiforov W 1-3