Results

TT Elite Series 05/15 16:45 - Jakub Krawczyk v Lukasz Jarocki L 1-3
TT Elite Series 05/15 15:30 - Jakub Krawczyk v Damian Korczak L 2-3
TT Elite Series 05/15 14:25 - Jakub Krawczyk v Maciej Podsiadlo L 0-3
TT Elite Series 05/15 12:50 - Jakub Krawczyk v Tomasz Filbrandt L 1-3
TT Elite Series 05/15 11:45 - Jakub Krawczyk v Frantisek Krcil L 2-3
TT Elite Series 05/15 09:40 - Krzysztof Kapik v Jakub Krawczyk L 3-1
TT Elite Series 05/15 08:50 - Tomasz Filbrandt v Jakub Krawczyk L 3-1
TT Elite Series 05/15 08:05 - Jakub Krawczyk v Damian Korczak L 1-3
TT Elite Series 05/15 06:30 - Jakub Krawczyk v Szymon Seroka L 0-3
TT Elite Series 05/15 05:45 - Frantisek Krcil v Jakub Krawczyk L 3-0
TT Elite Series 05/14 13:50 - Michal Minda v Jakub Krawczyk L 3-0
TT Elite Series 05/14 13:00 - Artur Sobel v Jakub Krawczyk L 3-0