Wolfdogs Nagoya

Fixtures

Japan V-Premier 10/31 04:00 - Wolfdogs Nagoya v Osaka Sakai Blazers - View
Japan V-Premier 11/01 03:00 - Wolfdogs Nagoya v Osaka Sakai Blazers - View
Japan V-Premier 11/07 04:00 - Wolfdogs Nagoya v VC Nagano Tridents - View
Japan V-Premier 11/08 03:00 - Wolfdogs Nagoya v VC Nagano Tridents - View
Japan V-Premier 11/14 05:00 - FC Tokyo v Wolfdogs Nagoya - View
Japan V-Premier 11/15 04:00 - FC Tokyo v Wolfdogs Nagoya - View
Japan V-Premier 11/28 04:00 - Wolfdogs Nagoya v Oita Miyoshi - View
Japan V-Premier 11/29 03:00 - Wolfdogs Nagoya v Oita Miyoshi - View
Japan V-Premier 12/04 10:20 - JTEKT Stings v Wolfdogs Nagoya - View
Japan V-Premier 12/05 06:35 - JTEKT Stings v Wolfdogs Nagoya - View
Japan V-Premier 01/09 08:00 - Wolfdogs Nagoya v Suntory Sunbirds - View
Japan V-Premier 01/10 05:00 - Wolfdogs Nagoya v Suntory Sunbirds - View

Results

Japan V-Premier 10/25 04:00 - Toray Arrows v Wolfdogs Nagoya W 1-3
Japan V-Premier 10/24 04:00 - Toray Arrows v Wolfdogs Nagoya W 0-3
Japan V-Premier 10/18 04:00 - [2] Suntory Sunbirds v Wolfdogs Nagoya [9] L 3-1
Japan V-Premier 10/17 04:00 - Suntory Sunbirds v Wolfdogs Nagoya L 3-1
Japan V-Premier 02/16 02:30 - [6] Toray Arrows v Wolfdogs Nagoya [7] L 3-2
Japan V-Premier 02/15 06:30 - [10] VC Nagano Tridents v Wolfdogs Nagoya [7] W 0-3
Japan V-Premier 02/09 06:00 - [7] Wolfdogs Nagoya v Oita Miyoshi [9] W 3-2
Japan V-Premier 02/08 03:00 - [5] Osaka Sakai Blazers v Wolfdogs Nagoya [7] L 3-0
Japan V-Premier 02/02 03:00 - [7] Wolfdogs Nagoya v Panasonic Panthers [1] L 1-3
Japan V-Premier 02/01 04:00 - [7] Wolfdogs Nagoya v JT Thunders [3] L 1-3
Japan V-Premier 01/26 06:00 - [7] Wolfdogs Nagoya v FC Tokyo [8] W 3-0
Japan V-Premier 01/25 07:00 - [7] Wolfdogs Nagoya v JTEKT Stings [1] L 2-3