Evgeny Anisimov

Results

Liga Pro 05/06 16:00 - Andrey Yakovlev v Evgeny Anisimov W 2-3
Liga Pro 05/06 15:00 - Evgeny Anisimov v Vladimir Selkin W 3-2
Liga Pro 05/06 13:30 - Evgeny Anisimov v Andrey Zabrodin W 3-0
Liga Pro 05/06 12:30 - Andrey Yakovlev v Evgeny Anisimov L 3-1
Liga Pro 04/30 16:00 - Evgeny Anisimov v Vladimir Zubkov L 0-3
Liga Pro 04/30 14:30 - Evgeny Anisimov v Andrey Yakovlev W 3-2
Liga Pro 04/30 14:00 - Sergey Muslikov v Evgeny Anisimov W 1-3
Liga Pro 04/30 12:30 - Evgeny Anisimov v Vladimir Zubkov W 3-2
Liga Pro 04/26 16:20 - Evgeny Anisimov v Vladimir Selkin W 3-0
Liga Pro 04/26 15:30 - Evgeny Anisimov v Vladimir Selkin W 3-0
Liga Pro 04/26 14:30 - Evgeny Anisimov v Vladimir Selkin W 3-1
Liga Pro 04/26 14:00 - Aleksandr Alekseev v Evgeny Anisimov L 3-0