Evgeny Anisimov

Results

Liga Pro 11/18 08:00 - Gennady Karpovkin v Evgeny Anisimov W 0-3
Liga Pro 11/18 07:00 - Pavel Vshivkov v Evgeny Anisimov W 0-3
Liga Pro 11/18 06:00 - Evgeny Anisimov v Gennady Karpovkin L 1-3
Liga Pro 11/18 05:00 - Igor Sergeevich v Evgeny Anisimov W 0-3
Liga Pro 11/11 08:00 - Aleksandr Kolmin v Evgeny Anisimov W 1-3
Liga Pro 11/11 06:30 - Evgeny Anisimov v Oleg Melkov W 3-1
Liga Pro 11/11 06:00 - Sergey Muslikov v Evgeny Anisimov W 2-3
Liga Pro 11/11 04:30 - Evgeny Anisimov v Aleksandr Kolmin L 1-3
Liga Pro 11/04 08:00 - Evgeny Anisimov v Albert Bogomolov W 3-0
Liga Pro 11/04 07:00 - Albert Bogomolov v Evgeny Anisimov W 0-3
Liga Pro 11/04 06:00 - Evgeny Anisimov v Aleksandr Merezhko W 3-0
Liga Pro 11/04 05:00 - Andrey Duka v Evgeny Anisimov W 1-3