Results

Setka Cup 11/24 17:57 - Stefan Yakimenko v Vasil Smyk L 3-1
Setka Cup 11/24 16:30 - Oleksandr Tymofeev v Vasil Smyk W 1-3
Setka Cup 11/24 15:30 - Vasil Smyk v Oleksandr Bryzhevatyi W 3-0
Setka Cup 11/24 14:30 - Oleh Lutsyk v Vasil Smyk W 2-3
Setka Cup 11/24 13:30 - Vasil Smyk v Stefan Yakimenko W 3-1
Setka Cup 11/18 17:35 - Vasil Smyk v Oleksandr Tymofeev W 3-1
Setka Cup 11/18 15:35 - Stefan Yakimenko v Vasil Smyk L 3-1
Setka Cup 11/18 14:35 - Vasil Smyk v Oleksandr Bryzhevatyi L 2-3
Setka Cup 11/18 13:35 - Vladyslav Stukalov v Vasil Smyk W 2-3
Setka Cup 11/18 12:05 - Vasil Smyk v Oleh Lutsyk L 1-3
Setka Cup 11/16 11:30 - Oleksandr Tymofeev v Vasil Smyk W 1-3
Setka Cup 11/16 10:30 - Vasil Smyk v Stefan Yakimenko W 3-2