Vadym Ishchuk

Results

Setka Cup 05/05 12:15 - Oleksandr Buberenko v Vadym Ishchuk L 3-1
Setka Cup 05/05 10:45 - Vadym Ishchuk v Oleksandr Ivchuk W 3-1
Setka Cup 05/05 08:45 - Egor Kovpak v Vadym Ishchuk W 0-3
Setka Cup 05/05 06:45 - Oleksandr Budnikov v Vadym Ishchuk W 0-3
Setka Cup 05/05 05:45 - Ilya Parnyvoda v Vadym Ishchuk L 3-1
Setka Cup 05/04 18:45 - Egor Kovpak v Vadym Ishchuk W 1-3
Setka Cup 05/04 17:45 - Vadym Ishchuk v Oleksandr Ivchuk W 3-2
Setka Cup 05/04 16:45 - Vadym Ishchuk v Ilya Parnyvoda W 3-1
Setka Cup 05/04 13:15 - Vadym Ishchuk v Oleksandr Budnikov L 2-3
Setka Cup 04/29 10:15 - Ilya Parnyvoda v Vadym Ishchuk W 2-3
Setka Cup 04/29 09:15 - Vadym Ishchuk v Ilya Parnyvoda W 3-1
Setka Cup 04/29 08:15 - Serhii Mishchenko v Vadym Ishchuk W 0-3