Vadym Semenenko

Setka Cup 03/26 11:09 - Oleh Yurenev v Vadym Semenenko 14-12
Setka Cup 03/26 10:00 - Vadym Semenenko v Oleh Yurenev 4-11
Setka Cup 03/26 09:00 - Sergei Yatsenko v Vadym Semenenko 11-7
Setka Cup 03/26 08:00 - Ruslan Tatarynov v Vadym Semenenko 8-11
Setka Cup 03/26 06:30 - Valeriy Pechenyuk v Vadym Semenenko 11-9
Setka Cup 03/24 10:40 - Vadym Semenenko v Andrii Troian 7-11
Setka Cup 03/24 09:40 - Vadym Semenenko v Dmytro Khairov 8-11
Setka Cup 03/24 08:10 - Vadym Semenenko v Sergei Yatsenko 8-11
Setka Cup 03/24 07:10 - Vadym Semenenko v Stefan Yakimenko 11-9
Setka Cup 03/20 11:25 - Ihor Hudushyn v Vadym Semenenko 11-6
Setka Cup 03/20 10:40 - Vadym Semenenko v Dmytro Khairov 1-11
Setka Cup 03/20 09:40 - Vadym Semenenko v Oleg Pereguda 9-11
Setka Cup 03/20 08:10 - Vadym Semenenko v Sergei Yatsenko 11-7
Setka Cup 03/20 07:10 - Vadym Semenenko v Ihor Hudushyn 5-11
Setka Cup 03/18 12:00 - Sergei Yatsenko v Vadym Semenenko 11-6
Setka Cup 03/18 11:00 - Vadym Semenenko v Andrii Troian 11-6
Setka Cup 03/18 10:00 - Vadym Semenenko v Oleh Yurenev 9-11
Setka Cup 03/18 08:30 - Vadym Semenenko v Serhii Burdelnyi 7-11
Setka Cup 03/18 06:30 - Vadym Semenenko v Stefan Yakimenko 11-4
Setka Cup 03/12 12:15 - Vadym Semenenko v Valeriy Pechenyuk 4-8
Setka Cup 03/12 10:45 - Vadym Semenenko v Volodymyr Kononikhin 5-9
Setka Cup 03/12 09:15 - Vadym Semenenko v Oleg Pereguda 7-9
Setka Cup 03/12 07:45 - Vadym Semenenko v Sergei Yatsenko 9-8
Setka Cup 03/12 06:15 - Vadym Semenenko v Serhii Semenets 11-6
Setka Cup 03/03 12:20 - Ihor Hudushyn v Vadym Semenenko 5-9
Setka Cup 03/03 11:20 - Vadym Semenenko v Vladyslav Panchenko 9-11
Setka Cup 03/03 10:20 - Vadym Semenenko v Dmytro Khairov 11-8
Setka Cup 03/03 08:50 - Vadym Semenenko v Stefan Yakimenko 6-11
Setka Cup 03/03 06:50 - Vadym Semenenko v Oleh Yurenev 11-6
Setka Cup 02/28 12:20 - Ihor Hudushyn v Vadym Semenenko 12-11