Dmytro Zaporozhets

Setka Cup 03/26 11:15 - Dmytro Zaporozhets v Tumofii Arevkin 11-0
Setka Cup 03/26 09:40 - Tumofii Arevkin v Dmytro Zaporozhets 4-10
Setka Cup 03/26 08:40 - Dmytro Zaporozhets v Artem Tkachenko 10-9
Setka Cup 03/26 07:40 - Dmytro Demchuk v Dmytro Zaporozhets 11-7
Setka Cup 03/26 06:40 - Dmytro Zaporozhets v Andrii Kurtenko 7-11
Setka Cup 03/25 18:41 - Dmytro Zaporozhets v Leonid Dynaburg 11-7
Setka Cup 03/25 18:15 - Daniil Atamanchuk v Dmytro Zaporozhets View
Setka Cup 03/25 16:45 - Dmytro Zaporozhets v Leonid Dynaburg 10-4
Setka Cup 03/25 15:15 - Dmytro Zaporozhets v Viacheslav Polishchuk 11-13
Setka Cup 03/25 13:45 - Dmytro Zaporozhets v Artem Tkachenko 7-11
Setka Cup 03/20 11:30 - Artem Tkachenko v Dmytro Zaporozhets 11-9
Setka Cup 03/20 09:45 - Daniil Atamanchuk v Dmytro Zaporozhets 11-7
Setka Cup 03/20 08:45 - Dmytro Zaporozhets v Andrii Kurtenko 11-9
Setka Cup 03/20 07:45 - Dmytro Demchuk v Dmytro Zaporozhets 11-6
Setka Cup 03/20 06:45 - Dmytro Zaporozhets v Artem Tkachenko 11-4
Setka Cup 03/19 11:10 - Artem Tkachenko v Dmytro Zaporozhets 10-12
Setka Cup 03/19 10:40 - Leonid Dynaburg v Dmytro Zaporozhets 7-10
Setka Cup 03/19 09:10 - Dmytro Demchuk v Dmytro Zaporozhets 11-8
Setka Cup 03/19 07:10 - Dmytro Zaporozhets v Leonid Dynaburg 12-10
Setka Cup 03/19 06:10 - Dmytro Zaporozhets v Artem Tkachenko 15-16
Setka Cup 03/18 18:45 - Artem Tkachenko v Dmytro Zaporozhets 7-11
Setka Cup 03/18 18:15 - Andrii Kurtenko v Dmytro Zaporozhets 11-6
Setka Cup 03/18 16:45 - Maksym Mrykh v Dmytro Zaporozhets 11-8
Setka Cup 03/18 14:45 - Dmytro Zaporozhets v Andrii Kurtenko 8-11
Setka Cup 03/18 13:45 - Dmytro Zaporozhets v Artem Tkachenko 5-11
Setka Cup 03/17 12:45 - Dmytro Zaporozhets v Yevhen Yakymchuk 4-10
Setka Cup 03/17 10:45 - Oleksii Avgustov v Dmytro Zaporozhets 4-11
Setka Cup 03/17 09:45 - Dmytro Zaporozhets v Volodymyr Varchenko 5-11
Setka Cup 03/17 08:45 - Alexander Blashkun v Dmytro Zaporozhets 7-11
Setka Cup 03/17 07:15 - Dmytro Zaporozhets v Dmytro Demchuk 12-14