Results

Setka Cup 04/23 10:25 - Ivan Kryvyi v Mykola Treshchetka L 1-3
Setka Cup 04/23 08:55 - Ivan Kryvyi v Anatolii Nikolenko W 3-0
Setka Cup 04/23 07:25 - Ivan Kryvyi v Oleh Hil W 3-2
Setka Cup 04/23 05:55 - Ivan Kryvyi v Mykhailo Hlaholev W 3-0
Setka Cup 04/23 04:25 - Ivan Kryvyi v Bohdan Plakhtyi L 1-3
Setka Cup 04/22 17:55 - Anatolii Nikolenko v Ivan Kryvyi W 1-3
Setka Cup 04/22 16:55 - Ivan Kryvyi v Oleh Hil W 3-1
Setka Cup 04/22 15:55 - Ivan Kryvyi v Hlib Parfeniuk W 3-1
Setka Cup 04/22 14:25 - Ivan Kryvyi v Bohdan Plakhtyi L 1-3
Setka Cup 04/22 12:25 - Ivan Kryvyi v Mykola Treshchetka W 3-2
Setka Cup 04/16 10:25 - Ivan Kryvyi v Hlib Parfeniuk L 0-3
Setka Cup 04/16 08:55 - Ivan Kryvyi v Mykhailo Vyvatenko L 0-3