Valeriy Petukhov Valery Petukhov

Results

TT Cup Ukraine 02/25 13:20 - Valeriy Petukhov v Aleksandr Redkov W 3-0
TT Cup Ukraine 02/25 12:10 - Valeriy Petukhov v Pavlo Zaderei L 1-3
TT Cup Ukraine 02/25 11:00 - Michael Rikun v Valeriy Petukhov W 1-3
TT Cup Ukraine 02/25 09:15 - Aleksandr Redkov v Valeriy Petukhov W 1-3
TT Cup Ukraine 02/25 07:30 - Andriy Bugay v Valeriy Petukhov W 2-3
TT Cup Ukraine 02/24 13:20 - Valeriy Petukhov v Pavlo Zaderei L 1-3
TT Cup Ukraine 02/24 11:35 - Aleksandr Redkov v Valeriy Petukhov W 2-3
TT Cup Ukraine 02/24 11:00 - Valeriy Petukhov v Aleksandr Kuharchuk W 3-0
TT Cup Ukraine 02/24 08:40 - Valeriy Petukhov v Andrey Tsikhotskiy W 3-0
TT Cup Ukraine 02/24 06:55 - Valeriy Petukhov v Pavlo Zaderei W 3-0
TT Cup Ukraine 02/23 13:20 - Pavlo Zaderei v Valeriy Petukhov L 3-2
TT Cup Ukraine 02/23 12:45 - Valeriy Petukhov v Andrey Tsikhotskiy W 3-0