Vasyl Verbianyi Vasily Verbyany

Results

TT Cup Ukraine 05/29 12:15 - Nazar Kovalchuk v Vasyl Verbianyi 3-1
TT Cup Ukraine 05/29 09:20 - Olexander Oleskevych v Vasyl Verbianyi 1-3
TT Cup Ukraine 05/29 08:45 - Vasyl Verbianyi v Andrey Gordiy 3-1
TT Cup Ukraine 05/29 07:35 - Nazar Kovalchuk v Vasyl Verbianyi 3-2
TT Cup Ukraine 05/29 06:25 - Vasyl Verbianyi v Nazar Danilyuk 3-0
TT Cup Ukraine 05/26 11:40 - Vasyl Verbianyi v Vasiliy Kushnyr 2-3
TT Cup Ukraine 05/26 11:05 - Viktor Didukh v Vasyl Verbianyi 0-3
TT Cup Ukraine 05/26 08:45 - Vasiliy Kushnyr v Vasyl Verbianyi 1-3
TT Cup Ukraine 05/26 07:00 - Olexander Oleskevych v Vasyl Verbianyi 3-2
TT Cup Ukraine 05/26 05:50 - Ivan Mai v Vasyl Verbianyi 3-0
TT Cup Ukraine 05/25 10:30 - Oleksandr Didukh v Vasily Verbyany 3-1
TT Cup Ukraine 05/25 10:30 - Viktor Didukh v Vasyl Verbianyi 11-10