Serhij Maksymiv Sergey Maksimiv

Results

TT Cup Ukraine 02/23 12:40 - Vitalii Zharskiy v Serhij Maksymiv W 1-3
TT Cup Ukraine 02/23 11:30 - Vadim Tokar v Serhij Maksymiv L 3-0
TT Cup Ukraine 02/23 10:20 - Serhii Rutskyi v Serhij Maksymiv L 3-0
TT Cup Ukraine 02/23 09:45 - Serhij Maksymiv v Vadim Tokar L 1-3
TT Cup Ukraine 02/23 08:35 - Serhij Maksymiv v Vitalii Zharskiy L 0-3
TT Cup Ukraine 02/23 08:00 - Serhij Maksymiv v Serhii Rutskyi L 1-3
TT Cup Ukraine 02/22 13:15 - Serhij Maksymiv v Serhii Rutskyi L 1-3
TT Cup Ukraine 02/22 12:05 - Serhij Maksymiv v Vitalii Zharskiy W 3-1
TT Cup Ukraine 02/22 11:30 - Serhij Maksymiv v Liubomyr Sheshurak W 3-2
TT Cup Ukraine 02/22 09:45 - Liubomyr Sheshurak v Serhij Maksymiv W 2-3
TT Cup Ukraine 02/22 09:10 - Serhij Maksymiv v Vitalii Zharskiy L 0-3
TT Cup Ukraine 02/22 07:25 - Serhij Maksymiv v Serhii Rutskyi L 2-3