Results

TT Cup 05/17 10:35 - Volodymyr Plishylo v Nazarii Kovalchuk W 3-0
TT Cup 05/17 09:35 - Volodymyr Plishylo v Andrii Baklykov L 1-3
TT Cup 05/17 08:35 - Volodymyr Plishylo v Nazarii Kovalchuk W 3-0
TT Cup 05/17 07:35 - Volodymyr Plishylo v Vladyslav Kaluhin W 3-1
TT Cup 05/17 06:35 - Volodymyr Plishylo v Anton Molochko L 2-3
TT Cup 05/14 11:05 - Volodymyr Plishylo v Nazarii Kovalchuk W 3-2
TT Cup 05/14 10:05 - Volodymyr Plishylo v Nazarii Kovalchuk L 2-3
TT Cup 05/14 09:05 - Yuryi Shchepanskyi v Volodymyr Plishylo W 1-3
TT Cup 05/14 07:35 - Anton Molochko v Volodymyr Plishylo W 2-3
TT Cup 05/14 06:05 - Davyd Symonchuk v Volodymyr Plishylo W 2-3
TT Cup 05/13 11:05 - Volodymyr Plishylo v Anton Molochko L 2-3
TT Cup 05/13 10:05 - Volodymyr Plishylo v Anton Molochko W 3-1