Tsentrovye Kulturologi

Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/27 09:20 - Kalininskiy Front v Tsentrovye Kulturologi - Cancelled
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/27 08:15 - Proletarii Hokkeya v Tsentrovye Kulturologi - Cancelled
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/27 06:05 - Tsentrovye Kulturologi v Kalininskiy Front - Cancelled
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/27 05:00 - Tsentrovye Kulturologi v Proletarii Hokkeya - Cancelled
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/26 09:20 - Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi L 5-1
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/26 08:15 - Sinie Tigry v Tsentrovye Kulturologi L 4-2
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/26 06:05 - Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy D 3-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/26 05:00 - Tsentrovye Kulturologi v Sinie Tigry W Cancelled
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/25 10:25 - Sinie Tigry v Tsentrovye Kulturologi L 5-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/25 08:15 - Tsentrovye Kulturologi v Proletarii Hokkeya L 4-5
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/25 07:10 - Tsentrovye Kulturologi v Sinie Tigry W 6-5
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/25 05:05 - Proletarii Hokkeya v Tsentrovye Kulturologi L 4-2
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/24 10:25 - Tsentrovye Kulturologi v Proletarii Hokkeya L 3-6
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/24 09:20 - Tsentrovye Kulturologi v Kalininskiy Front L 5-7
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/24 07:10 - Proletarii Hokkeya v Tsentrovye Kulturologi W 3-6
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/24 06:05 - Kalininskiy Front v Tsentrovye Kulturologi L 5-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/23 10:25 - Tsentrovye Kulturologi v Sinie Tigry W 5-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/23 09:20 - Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy L 3-6
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/23 07:10 - Sinie Tigry v Tsentrovye Kulturologi L 4-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/23 06:05 - Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi W 2-5
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/20 09:20 - Kalininskiy Front v Tsentrovye Kulturologi W 3-5
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/20 08:15 - Proletarii Hokkeya v Tsentrovye Kulturologi W 2-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/20 06:05 - Tsentrovye Kulturologi v Kalininskiy Front W 5-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/20 05:00 - Tsentrovye Kulturologi v Proletarii Hokkeya L 0-1
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/19 09:20 - Moskovskie Kremlevtsy v Tsentrovye Kulturologi W 3-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/19 08:15 - Sinie Tigry v Tsentrovye Kulturologi L 2-1
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/19 06:05 - Tsentrovye Kulturologi v Moskovskie Kremlevtsy L 2-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/19 05:00 - Tsentrovye Kulturologi v Sinie Tigry L 1-6