Shest Trolley

Fixtures

Liga Pro Short Hockey 3x10mins 08/12 17:50 - Shest Trolley v Moskovskiy Eshelon - View
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 08/12 19:55 - Chetyre Ledokola v Shest Trolley - View
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 08/12 21:05 - Shest Trolley v Ice Banda - View

Results

Liga Pro Short Hockey 3x10mins 08/11 21:05 - Moskovskiy Eshelon v Shest Trolley W 0-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 08/11 18:55 - Molotoboytsy v Shest Trolley W 1-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 08/11 16:50 - Shest Trolley v Ice Banda W 3-2
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 08/08 21:05 - Shest Trolley v Ice Banda W 4-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 08/08 19:55 - Chetyre Ledokola v Shest Trolley L 4-2
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 08/08 17:50 - Shest Trolley v Moskovskiy Eshelon W 6-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 08/07 22:05 - Molotoboytsy v Shest Trolley W 3-5
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 08/07 18:55 - Shest Trolley v Ice Banda L 1-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 08/07 17:50 - Shest Trolley v Chetyre Ledokola L 2-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 08/06 21:05 - Moskovskiy Eshelon v Shest Trolley L 1-0
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 08/06 18:55 - Chetyre Ledokola v Shest Trolley L 4-2
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 08/06 16:50 - Shest Trolley v Molotoboytsy L 3-4