Oleg Moshynskyy

Results

TT Cup Ukraine 05/06 11:10 - Oleg Moshynskyy v Oleksandr Zhuravlov L 2-3
TT Cup Ukraine 05/06 10:00 - Serhii Poliakov v Oleg Moshynskyy L 3-1
TT Cup Ukraine 05/06 08:15 - Sergiy Akhlamov v Oleg Moshynskyy L 3-1
TT Cup Ukraine 05/06 06:30 - Pavlo Pyasta v Oleg Moshynskyy W 2-3
TT Cup Ukraine 05/05 11:45 - Pavlo Pyasta v Oleg Moshynskyy W 2-3
TT Cup Ukraine 05/05 09:25 - Pavlo Pyasta v Oleg Moshynskyy L 3-1
TT Cup Ukraine 05/05 08:50 - Oleg Moshynskyy v Aleksandr Zhuravlev L 0-3
TT Cup Ukraine 05/05 07:40 - Serhii Poliakov v Oleg Moshynskyy W 0-3
TT Cup Ukraine 05/05 06:30 - Oleg Moshynskyy v Alexey Gamyanin W 3-2
TT Cup Ukraine 04/26 11:45 - Serhii Poliakov v Oleg Moshynskyy L 3-0
TT Cup Ukraine 04/26 09:25 - Sergiy Akhlamov v Oleg Moshynskyy W 2-3
TT Cup Ukraine 04/26 08:50 - Oleg Moshynskyy v Serhii Poliakov L 1-3