Vitaliy Khorolskiy Vitaly Khorolsky

Results

Ukraine Win Cup 06/02 00:50 - Vitaliy Khorolskiy v Andrey Grabskiy L 1-3
Ukraine Win Cup 06/02 00:15 - Sergey Kalenik v Vitaliy Khorolskiy L 3-1
Ukraine Win Cup 06/01 23:05 - Aleksandr Shapoval v Vitaliy Khorolskiy L 3-0
Ukraine Win Cup 06/01 21:20 - Andrey Grabskiy v Vitaliy Khorolskiy L 3-1
Ukraine Win Cup 06/01 20:45 - Vitaliy Khorolskiy v Sergey Kalenik W 3-2
Ukraine Win Cup 06/01 19:35 - Vitaliy Khorolskiy v Aleksandr Shapoval L 0-3
Ukraine Win Cup 05/28 00:50 - Semen Kosarev v Vitaliy Khorolskiy W 2-3
Ukraine Win Cup 05/27 23:40 - Sergey Kalenik v Vitaliy Khorolskiy W 2-3
Ukraine Win Cup 05/27 22:30 - Elshad Yunusov v Vitaliy Khorolskiy W 0-3
Ukraine Win Cup 05/27 21:20 - Vitaliy Khorolskiy v Semen Kosarev L 1-3
Ukraine Win Cup 05/27 20:10 - Vitaliy Khorolskiy v Sergey Kalenik W 3-1
Ukraine Win Cup 05/27 19:00 - Vitaliy Khorolskiy v Elshad Yunusov W 3-1