Results

Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/21 22:00 - Lyutyye Vepri v Ledovyy Desant W 0-6
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/21 19:00 - Ledovyy Desant v Stalker L 2-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/20 20:00 - Zolotyye Drakony v Ledovyy Desant L 5-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/20 19:00 - Lyutyye Vepri v Ledovyy Desant L 3-2
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/19 20:00 - Ledovyy Desant v Stalker L 2-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/19 18:00 - Zolotyye Drakony v Ledovyy Desant W 4-5
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/18 20:59 - Lyutyye Vepri v Ledovyy Desant L 7-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/18 18:00 - Ledovyy Desant v Stalker L 2-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/17 20:00 - Zolotyye Drakony v Ledovyy Desant W 1-5
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/17 19:00 - Lyutyye Vepri v Ledovyy Desant W 1-2
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/14 22:00 - Ledovyy Desant v Zolotyye Drakony W 6-2
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 01/14 19:00 - Ledovyy Desant v Krasnyye Krylia W 3-2