Results

Setka Cup Women 02/22 17:40 - Olha Melnyk v Viktoria Kurtenko L 3-1
Setka Cup Women 02/22 16:40 - Viktoria Kurtenko v Nataliia Plokhotniuk L 1-3
Setka Cup Women 02/22 15:40 - Viktoria Kurtenko v Olha Yureneva L 1-3
Setka Cup Women 02/22 14:10 - Viktoria Kurtenko v Oleksandra Tsiupko W 3-0
Setka Cup Women 02/22 12:10 - Viktoria Kurtenko v Roksolana Budnyk W 3-0
Setka Cup Women 02/17 12:05 - Alina Kurtenko v Viktoria Kurtenko L 3-2
Setka Cup Women 02/17 11:05 - Viktoria Kurtenko v Iryna Aseieva L 1-3
Setka Cup Women 02/17 10:05 - Viktoria Kurtenko v Olena Pentiuk W 3-2
Setka Cup Women 02/17 08:35 - Viktoria Kurtenko v Oleksandra Tsiupko W 3-1
Setka Cup Women 02/17 06:35 - Viktoria Kurtenko v Veronika Andriushchenko L 0-3
Setka Cup Women 02/12 12:35 - Olha Melnyk v Viktoria Kurtenko W 1-3
Setka Cup Women 02/12 11:35 - Svitlana Yureneva v Viktoria Kurtenko W 1-3