Turkey W (Ilya_m20) Esports Turkey Women (Ilya_m20) Esports

Results

Evolleyball Liga Pro 09/16 12:00 - Italy W (volley122) Esports v Turkey W (Ilya_m20) Esports L 3-2
Evolleyball Liga Pro 08/12 08:30 - Cameroon Women (Simaga) Esports v Turkey Women (Ilya_m20) Esports W 2-3
Evolleyball Liga Pro 08/12 08:30 - Cameroon W (Simaga) Esports v Turkey W (Ilya_m20) Esports W 2-3
Evolleyball Liga Pro 07/24 08:30 - China W (Simaga) Esports v Turkey W (Ilya_m20) Esports W 0-3
Evolleyball Liga Pro 06/19 10:00 - Azerbaijan W (Schastlivchick) Esports v Turkey Women (Ilya_m20) Esports W 1-3
Evolleyball Liga Pro 06/17 04:00 - Mexico Women (Kobe__824824) Esports v Turkey Women (Ilya_m20) Esports L 3-2
Evolleyball Liga Pro 05/21 08:30 - Cuba W (Simaga) Esports v Turkey Women (Ilya_m20) Esports W 0-3