Results

Setka Cup 07/10 11:35 - Oles Kotsyumbas v Ihor I Syniavskyi W 2-3
Setka Cup 07/10 10:05 - Ihor I Syniavskyi v Eduard Bernatskyi W 3-0
Setka Cup 07/10 08:05 - Vladyslav Kovalchuk v Ihor I Syniavskyi W 1-3
Setka Cup 07/10 06:05 - Yurii Parahailo v Ihor I Syniavskyi W 2-3
Setka Cup 07/10 05:05 - Dmytro Shchegelskyi v Ihor I Syniavskyi L 3-1
Setka Cup 07/09 19:05 - Ihor I Syniavskyi v Eduard Bernatskyi W 3-2
Setka Cup 07/09 17:05 - Yurii Parahailo v Ihor I Syniavskyi W 0-3
Setka Cup 07/09 15:05 - Oles Kotsyumbas v Ihor I Syniavskyi L 3-2
Setka Cup 07/09 14:05 - Ihor I Syniavskyi v Dmytro Shchegelskyi W 3-2
Setka Cup 07/09 13:05 - Vladyslav Kovalchuk v Ihor I Syniavskyi W 0-3
Setka Cup 07/09 03:00 - Ihor I Syniavskyi v Yurii Parahailo L 2-3
Setka Cup 07/09 01:00 - Oles Kotsyumbas v Ihor I Syniavskyi W 2-3