Vikroriya Pryshchepa

Results

TT Cup Ukraine 04/30 17:20 - Viktoria Kurtenko v Vikroriya Pryshchepa L 3-0
TT Cup Ukraine 04/30 16:45 - Vikroriya Pryshchepa v Iryna Aseieva L 2-3
TT Cup Ukraine 04/30 14:25 - Vikroriya Pryshchepa v Alina Kurtenko L 0-3
TT Cup Ukraine 04/30 12:40 - Vikroriya Pryshchepa v Yaroslava Prykhodko L 0-3
TT Cup Ukraine 04/28 19:05 - Vikroriya Pryshchepa v Alina Kurtenko L 0-3
TT Cup Ukraine 04/28 17:55 - Vikroriya Pryshchepa v Viktoria Kurtenko L 0-3
TT Cup Ukraine 04/28 17:20 - Vikroriya Pryshchepa v Anna Miklukha L 1-3
TT Cup Ukraine 04/28 15:35 - Vikroriya Pryshchepa v Alina Kurtenko L 2-3
TT Cup Ukraine 04/28 14:25 - Vikroriya Pryshchepa v Anna Miklukha L 1-3
TT Cup Ukraine 04/28 13:50 - Vikroriya Pryshchepa v Viktoria Kurtenko L 2-3
TT Cup Ukraine 04/25 10:55 - Veronika Andriushchenko v Vikroriya Pryshchepa L 3-2
TT Cup Ukraine 04/25 09:45 - Viktoria Kurtenko v Vikroriya Pryshchepa L 3-2