Hyundai Women

Korea KOVO Women 03/04 07:00 1 Hyundai Women v KGC Women View
Korea KOVO Women 02/28 08:00 1 Hyundai Women v Gimcheon Ex Women View
Korea KOVO Women 02/25 07:00 1 IBK Altos Women v Hyundai Women View
Korea KOVO Women 02/20 08:00 1 [5] GS Caltex Seoul Women v Hyundai Women [3] 3-2
Korea KOVO Women 02/15 07:00 1 [3] Hyundai Women v GS Caltex Seoul Women [5] 0-3
Korea KOVO Women 02/10 08:00 1 [6] Hungkuk Pink Spiders Women v Hyundai Women [3] 1-3
Korea KOVO Women 02/06 08:00 1 [3] Hyundai Women v IBK Altos Women [2] 3-1
Korea KOVO Women 01/31 08:00 1 [4] KGC Women v Hyundai Women [3] 3-0
Korea KOVO Women 01/25 08:00 1 [1] Gimcheon Ex Women v Hyundai Women [3] 3-2
Korea KOVO Women 01/16 08:00 1 [6] GS Caltex Seoul Women v Hyundai Women [3] 1-3
Korea KOVO Women 01/11 08:00 1 [3] Hyundai Women v Hungkuk Pink Spiders Women [5] 3-1
Korea KOVO Women 01/07 07:00 1 [3] Hyundai Women v KGC Women [4] 1-3
Korea KOVO Women 01/01 07:00 1 [3] IBK Altos Women v Hyundai Women [2] 3-1
Korea KOVO Women 12/27 08:00 1 [1] Gimcheon Ex Women v Hyundai Women [2] 1-3
Korea KOVO Women 12/23 07:00 1 [2] Hyundai Women v Gimcheon Ex Women [1] 1-3
Korea KOVO Women 12/20 08:00 1 [4] KGC Women v Hyundai Women [2] 0-3
Korea KOVO Women 12/14 08:00 1 [6] Hungkuk Pink Spiders Women v Hyundai Women [2] 3-0
Korea KOVO Women 12/09 07:00 1 [5] GS Caltex Seoul Women v Hyundai Women [2] 0-3
Korea KOVO Women 12/05 08:00 1 [2] Hyundai Women v IBK Altos Women [3] 2-3
Korea KOVO Women 11/26 07:00 1 [1] Hyundai Women v KGC Women [4] 0-3
Korea KOVO Women 11/22 08:00 1 [1] Hyundai Women v IBK Altos Women [3] 3-0
Korea KOVO Women 11/19 07:00 1 [1] Hyundai Women v Hungkuk Pink Spiders Women [6] 3-0
Korea KOVO Women 11/14 08:00 1 [3] Hyundai Women v Gimcheon Ex Women [2] 3-1
Korea KOVO Women 11/08 08:00 1 [1] Hyundai Women v GS Caltex Seoul Women [6] 2-3
Korea KOVO Women 11/05 07:00 1 [5] Gimcheon Ex Women v Hyundai Women [1] 3-1
Korea KOVO Women 10/28 07:00 1 [1] Hyundai Women v GS Caltex Seoul Women [5] 3-0
Korea KOVO Women 10/25 08:00 1 [3] Hyundai Women v Hungkuk Pink Spiders Women [4] 3-0
Korea KOVO Women 10/18 08:00 1 [3] IBK Altos Women v Hyundai Women [1] 2-3
Korea KOVO Women 10/15 07:00 1 [3] KGC Women v Hyundai Women [3] 2-3
Korea Cup Women 09/22 07:00 - Hyundai Women v Korea Expressway Women 0-3