Abramov/Zinchenko

Kabal Int. Qual 03/06 12:00 - Kuna-Anuvit/Trinkajee v Abramov/Zinchenko 2-0
Vietnam Int. 02/22 14:40 - Lane/Vendy v Abramov/Zinchenko 2-0
Vietnam Int. 02/21 10:10 - Abramov/Zinchenko v Gangloff/Rodrigues 2-0
German Open MD 11/24 15:00 - Lane/Vendy v Abramov/Zinchenko 2-0
German Open MD 11/23 18:40 - Yu Leong A Lau & Yu Ming Adam Lau v Konstantin Abramov & Alexandr Zinchenko 0-2
German Open MD 11/01 11:20 - Antonsen/Nohr v Abramov/Zinchenko 2-1
Kabal Int. Qual 10/24 16:00 1 Bochat/Cwalina v Abramov/Zinchenko 2-1
Kabal Int. Qual 10/24 13:20 1 Abramov/Zinchenko v Kaesbauer/Pistorius 2-1
German Open MD 10/12 19:50 - Jansen/Zurwonne v Abramov/Zinchenko 2-1
All England Open MD 08/23 11:00 - Yao Lu/Yang v Abramov/Zinchenko 2-0
All England Open MD 08/21 12:05 - Osele/Strobl v Abramov/Zinchenko 18-20
German Open MD 07/22 04:50 - Abramov/Zinchenko v Chooi/Low 1-3
German Open MD 07/21 05:35 - Abramov/Zinchenko v Dremin/Grachev 3-2
German Open MD 07/20 06:40 - Oshima/Yamasaki v Abramov/Zinchenko 0-3
German Open MD 04/26 09:30 - Jansen/Zurwonne v Abramov/Zinchenko 2-1
German Open MD 03/25 10:00 1 Abramov/Zinchenko v Dunn/Hall 1-2
All England Open MD 03/16 13:40 - Alfian/Ardianto v Abramov/Zinchenko 2-0
All England Open MD 03/15 14:37 - Briggs/Wolfenden v Abramov/Zinchenko 15-20
All England Open MD 03/01 14:45 - Lee/Lee v Abramov/Zinchenko 2-0
German Open MD 02/23 18:13 - Abramov/Zinchenko v Stipsits/Zirnwald 20-15
Vietnam Int. 01/22 14:06 - Eidestedt/Ruponen v Abramov/Zinchenko 20-22
Vietnam Int. 01/21 18:02 - Baures/Rossi v Abramov/Zinchenko 16-20
Vietnam Int. 01/13 19:00 - Corvee/Gicquel v Abramov/Zinchenko -
German Open MD 12/09 20:11 - Liao/Su v Abramov/Zinchenko 22-20
German Open MD 12/08 16:05 - Abramov/Zinchenko v Bond/Myhren 21-16
German Open MD 10/09 04:00 - Ivanov/Sozonov v Abramov/Zinchenko 2-0
German Open MD 10/08 04:25 - Alimov/Kotsarenko v Abramov/Zinchenko 0-2
German Open MD 10/06 00:45 - Klimenko/Shipilenko v Abramov/Zinchenko 0-2
German Open MD 09/30 12:36 - Bay-Smidt/Sogaard v Abramov/Zinchenko 21-15