Mudhar

Saudi Premier League 10/17 13:00 - Mudhar v Al Orobah W 37-23
Saudi Premier League 10/13 12:30 1 Mudhar v Al Arabi W 33-19
Saudi Premier League 10/10 13:00 1 Mudhar v Al Wehda W 25-23
Saudi Premier League 10/06 14:00 1 Mudhar v Al Tarajee W 30-21
Saudi Premier League 10/03 14:30 1 Al Safa v Mudhar W 18-22
Saudi Premier League 10/03 14:30 - Al Safa v Mudhar W 18-22
Saudi Premier League 09/26 14:30 1 Mudhar v Al Khaleej W 25-19
Bahrain League 09/22 13:00 1 Al Ahli v Mudhar D 0-0
Saudi Premier League 04/21 15:15 - Mudhar v Al Noor L 23-25
Saudi Premier League 04/14 16:30 - Al Khaleej v Mudhar W 24-29
Saudi Premier League 04/11 14:30 - Al Tarajee v Mudhar W 24-37
Saudi Premier League 04/07 16:30 - Mudhar v Al Safa W 30-24
Saudi Premier League 03/31 15:15 1 Al Qadisiya v Mudhar W 21-24
Saudi Premier League 03/24 16:30 - Hada v Mudhar W 17-27
Saudi Premier League 03/17 12:42 - Mudhar v Al Wehda W 29-28
Saudi Premier League 03/10 15:15 - Al Ahli v Mudhar W 23-29
Saudi Premier League 02/24 09:20 - Al Rawda v Mudhar W 26-35
Saudi Prince Cup 02/21 12:53 - Mudhar v Al Muheet L 29-30
Saudi Premier League 02/17 16:25 - Mudhar v Al Muheet W 31-28
Saudi Prince Cup 02/07 14:30 - Mudhar v Al Qadisiya - View
Saudi Premier League 02/03 16:30 - Mudhar v Al Khaleej W 23-22
Saudi Premier League 11/18 16:28 - Mudhar v Al Tarajee W 28-22
Saudi Premier League 11/11 16:27 - Al Safa v Mudhar W 22-28
Saudi Premier League 11/08 12:52 - Mudhar v Al Qadisiya W 30-20
Saudi Premier League 10/28 15:10 - Mudhar v Hada W 34-20
Saudi Premier League 10/18 12:54 - Mudhar v Al Ahli W 21-20
Saudi Premier League 10/14 15:03 - Mudhar v Al Arabi W 29-19
Saudi Premier League 10/07 15:15 - Mudhar v Al Rawda W 40-22