Maeda/Ono

Thomas Cup 01/13 12:14 - Maeda/Ono v Chen/Zhou 10-10
Thomas Cup 01/12 09:41 - Maeda/Ono v Liu/Xia 11-8
Thomas Cup MD 12/07 05:32 - Sukklad/Saengchote v Maeda/Ono 21-17
Thomas Cup 10/13 05:20 - Jin/Wong v Maeda/Ono 10-12
Thomas Cup 10/12 07:31 - Ching Huang/Chen v Maeda/Ono 6-10