Goliszewski/Kaepplein

US Open MD 06/13 17:40 - Tang/Yu v Goliszewski/Kaepplein 2-1
Thomas Cup 05/22 13:30 1 Kuo/Ching Lin v Goliszewski/Kaepplein 2-0
Thomas Cup 05/20 08:30 1 Supajirakul/Taerattanachai v Goliszewski/Kaepplein 2-0
Thomas Cup 04/26 09:40 - Piek/Seinen v Goliszewski/Kaepplein 2-0
Thomas Cup 04/25 14:45 - Basova/Fuchsova v Goliszewski/Kaepplein 0-2
US Open MD 02/21 12:40 - Matsuyama/Shida v Goliszewski/Kaepplein View
Thomas Cup 02/16 09:30 1 Delrue/Palermo v Goliszewski/Kaepplein 0-0
Thomas Cup 02/14 08:15 1 Goliszewski/Kaepplein v Kazarinova/Prus 2-1
Thomas Cup 01/17 05:00 - Ponnappa/Reddy v Goliszewski/Kaepplein 2-0
US Open MD 01/11 13:00 - Goliszewski/Kaepplein v Imanuela/Ramadhanti 0-2
US Open MD 01/10 07:15 - Goliszewski/Kaepplein v Pae'pran/Sudjaipraparat 2-0
Thomas Cup 11/02 15:45 - Goliszewski/Kaepplein v Chervaykova/Morozova 1-2
Thomas Cup 11/01 15:50 - Nystrom/Pekkola v Goliszewski/Kaepplein 0-2
Thomas Cup MD 10/25 11:40 - Birch/Pugh v Goliszewski/Kaepplein 2-1
Thomas Cup MD 10/18 13:45 - Chang/Jung v Goliszewski/Kaepplein 2-0
Thomas Cup 10/12 19:00 - Birch/Pugh v Goliszewski/Kaepplein 2-1
Thomas Cup 10/12 07:00 - Lesnaya/Samarchants v Goliszewski/Kaepplein 0-2
US Open MD 09/30 08:30 1 Goliszewski/Kaepplein v Honda/Shimizu 0-2
US Open MD 09/29 16:30 1 Birch/Pugh v Goliszewski/Kaepplein 0-2
US Open MD 09/15 10:00 1 Goliszewski/Kaepplein v Delrue/Palermo 0-2
US Open MD 09/14 18:30 1 Kaepplein/Goliszewski v Aggarwal/Santosh 2-0
US Open MD 09/10 08:00 1 Ulitina/Voytsekh v Goliszewski/Kaepplein 0-2
US Open MD 09/09 13:30 1 Kazarinova/Prus v Goliszewski/Kaepplein 0-2
US Open MD 09/09 08:00 1 Ilyinskaya/Zharka v Goliszewski/Kaepplein 0-2
Thomas Cup MD 08/21 11:00 - Kuuba/Rüütel v Goliszewski/Kaepplein 2-0
Thomas Cup 05/31 11:55 1 Goliszewski/Kaepplein v Herttrich/Konon 1-2
Thomas Cup 04/26 14:00 5 Chervaykova/Morozova v Goliszewski/Kaepplein 2-0
US Open MD 04/04 09:10 1 Choong/Tee v Goliszewski/Kaepplein 2-0
Thomas Cup MD 03/29 03:27 - Kaepplein/Goliszewski v Ching Hsu/Wu 16-21
Thomas Cup MD 03/16 10:00 4 Chen/Jia v Goliszewski/Kaepplein 2-0