HK Zemgale-JLSS

Club Friendlies (Regulation Only) 08/07 14:00 - Zemgale/JLSS v SKA-Neva L 1-7
Latvia Premjerliga 03/17 15:10 - HK Zemgale-JLSS v HK Kurbads L 0-1
Latvia Premjerliga 03/16 17:40 - HK Zemgale-JLSS v HK Kurbads L 1-6
Latvia Premjerliga 03/13 17:40 - HK Kurbads v HK Zemgale-JLSS L 4-1
Latvia Premjerliga 03/12 17:40 - HK Kurbads v HK Zemgale-JLSS L 3-2
Latvia Premjerliga 03/06 17:30 - HK Zemgale-JLSS v HK Mogo W 5-2
Latvia Premjerliga 03/04 11:30 - HK Mogo v HK Zemgale-JLSS W 3-4
Latvia Premjerliga 03/01 17:30 - Zemgale/JLSS v Mogo Riga L 4-6
Latvia Premjerliga 02/28 17:30 - HK Zemgale-JLSS v HK Mogo L 1-3
Latvia Premjerliga 02/25 11:30 - HK Mogo v HK Zemgale-JLSS W 2-3
Latvia Premjerliga 02/24 11:30 - Mogo Riga v Zemgale/JLSS W 2-10
Latvia Premjerliga 02/21 17:30 1 [4] HK Zemgale-JLSS v HK Prizma [6] W 3-0
Latvia Premjerliga 02/13 17:15 1 [3] HK Kurbads v HK Zemgale-JLSS [4] L 3-2
Latvia Premjerliga 02/10 14:15 1 HK Zemgale-JLSS v HK Kurbads L 2-3
Latvia Premjerliga 02/03 11:30 1 HK Liepaja v HK Zemgale-JLSS L 7-3
Latvia Premjerliga 01/31 17:15 1 HK Mogo v HK Zemgale-JLSS L 8-1
Latvia Premjerliga 01/27 14:15 1 HK Zemgale-JLSS v HS Riga W 3-2
Latvia Premjerliga 01/23 17:00 1 [6] HK Prizma v HK Zemgale-JLSS [4] W 1-2
Latvia Premjerliga 01/17 17:30 1 [4] HK Zemgale-JLSS v HK Kurbads [3] L 2-6
Latvia Premjerliga 01/13 15:00 1 HK Zemgale-JLSS v HK Liepaja W 2-0
Latvia Premjerliga 01/10 17:15 1 HK Mogo v HK Zemgale-JLSS L 4-1
Latvia Cup 12/27 17:15 - HK Mogo v HK Zemgale-JLSS L 4-2
Latvia Premjerliga 12/20 17:15 1 HK Mogo v HK Zemgale-JLSS - Postponed
Latvia Premjerliga 12/09 11:00 1 [5] HS Riga v HK Zemgale-JLSS [4] L 4-3
Latvia Premjerliga 12/06 17:30 1 [4] HK Zemgale-JLSS v HK Prizma [6] W 3-0
Latvia Premjerliga 12/02 13:00 1 HK Zemgale-JLSS v HK Kurbads L 2-5
Latvia Premjerliga 11/29 17:30 1 HK Liepaja v HK Zemgale-JLSS W 4-5
Latvia Premjerliga 11/25 13:30 1 HK Zemgale-JLSS v HK Mogo W 3-1
Latvia Premjerliga 11/22 17:30 1 [4] HK Zemgale-JLSS v HS Riga [5] W 6-3
Latvia Premjerliga 11/14 17:00 1 [6] HK Prizma v HK Zemgale-JLSS [4] W 2-8