Results

WTT Feeder Doha 01/26 08:10 - Kai Zhou v Benedikt Duda L 3-0
WTT Feeder Doha 01/25 15:20 - Benedikt Duda v Haidong Xu W 3-2
WTT Feeder Doha 01/25 09:55 - Benedikt Duda v Kwan Kit Ho W 3-1
WTT Feeder Doha 2023 01/24 15:50 - Benedikt Duda v Izaac Quek W 2-1
WTT Feeder Doha 2023 01/24 08:45 - Benedikt Duda v Kwan To Yiu W 3-1
WTT Contender Doha 01/18 11:30 5 Qihao Zhou v Benedikt Duda L 3-0
WTT Feeder Dusseldorf 11/25 17:55 - Dimitrij Ovtcharov v Benedikt Duda L 4-0
WTT Feeder Dusseldorf 11/25 10:30 - Benedikt Duda v Can Akkuzu W 4-0
WTT Feeder Dusseldorf 11/24 17:30 - Tiago Apolonia v Benedikt Duda W 1-4
WTT Feeder Dusseldorf 11/24 13:00 - Cheng-Ting Liao v Benedikt Duda W 0-4
WTT Feeder Dusseldorf 11/23 16:45 - Manav Vikash Thakkar v Benedikt Duda W 0-4
WTT Contender Novo Gorica 11/05 18:15 2 Darko Jorgic v Benedikt Duda L 4-3