Turkey

Emerging Nations Championship 06/18 18:00 1 Turkey v Faroe Islands L 25-26
Emerging Nations Championship 06/17 15:00 - Turkey v Cyprus D 26-26
Emerging Nations Championship 06/16 15:00 1 Turkey v Georgia W 32-26
Emerging Nations Championship 06/14 11:00 1 Ireland v Turkey W 26-41
Emerging Nations Championship 06/13 13:00 1 Turkey v Albania W 54-12
Emerging Nations Championship 06/12 11:00 1 Turkey v Kosovo W 25-24
International Women 06/03 14:00 - Turkey v FYR Macedonia Women W 38-29
International Women 06/02 14:00 1 Turkey v Russia Women L 32-35
International Women 06/01 16:00 1 Turkey v Lithuania Women L 26-27
International 05/30 15:27 - Spain v Turkey D 0-0
Euro Champs Qualification 1 01/15 13:00 1 Turkey v Estonia L 18-20
Euro Champs Qualification 1 01/11 17:30 1 Estonia v Turkey W 18-28
International 01/06 17:00 - Greece v Turkey L 30-22
International 01/05 17:30 - Greece v Turkey L 24-21
Euro Champs Qualification 1 11/06 18:30 1 Kosovo v Turkey D 24-24
Euro Champs Qualification 2 11/02 16:00 1 Turkey v Kosovo W 26-22