Beijing

China National Super Cup 11/26 08:15 - Jiangsu v Beijing L 24-21
China National Super Cup 11/25 08:15 - Jiangsu v Beijing L 33-19
China National Super Cup 11/23 06:30 - Shanghai v Beijing W 18-23
China National Super Cup 11/22 08:13 - Beijing v Tianjin L 18-21
China National Championships 08/28 09:30 - Guangdong v Beijing W 17-23
China National Championships 08/26 11:15 - Beijing v Jiangsu L 22-25
China National Championships 08/25 09:30 - Beijing v Hong Kong W 28-25
China National Championships 08/23 07:45 - Beijing v Tianjin - View
China National Championships 08/22 07:45 - Shanghai v Beijing L 21-20
China National Championships 08/21 07:45 - Shandong v Beijing W 21-23
China National Championships 05/31 07:30 - Beijing v Guangdong W 25-21
China National Championships 05/29 09:00 - Jiangsu v Beijing L 33-24
China National Championships 05/27 07:30 - Beijing v Shanghai W 20-18
China National Championships 05/25 08:00 - Shandong v Beijing D 23-23
China National Championships 05/24 05:00 - Beijing v Macau W 20-5
China National Championships 05/22 11:00 - Beijing v Anhui W 27-23
China National Championships 05/21 09:30 - Sichuan v Beijing W 28-38
China National Championships 05/20 11:00 - Beijing v Shanxi W 20-6
China National Championships 03/15 05:00 - Beijing v Shandong L 21-33
China National Championships 03/14 08:00 - Sichuan v Beijing W 29-36
China National Championships 03/13 09:30 - Tianjin v Beijing L 27-26
China National Championships 03/11 12:30 - Jiangsu v Beijing L 27-23
China National Championships 03/10 09:30 - Beijing v Xinjiang W 42-32
China National Championships 03/08 06:30 - Beijing v Guangdong - View
China National Championships 03/07 05:00 - Liberation Army v Beijing D 22-22
China National Super Cup 11/26 02:01 - Guangdong v Beijing L 31-30
China National Super Cup 11/25 06:30 - Beijing v Guangdong L 23-30
China National Super Cup 11/24 06:30 - Beijing v Jiangsu L 7-22
China National Super Cup 11/22 06:30 - Tianjin v Beijing L 27-18
China National Super Cup 11/21 08:00 - Anhui v Beijing L 33-27