Mudhar U19

Saudi Arabia U19 League 04/03 11:30 - Al Khaleej U19 v Mudhar U19 L 21-19
Saudi Arabia U19 League 04/02 13:00 - Mudhar U19 v Al Noor U19 W 17-16
Saudi Arabia U19 League 03/22 13:30 - Mudhar U19 v Al Noor U19 L 22-31
Saudi Arabia U19 League 03/15 12:00 1 Mudhar U19 v Al Ahli U19 W 30-29
Saudi Arabia U19 League 03/15 12:00 - Mudhar U19 v Al Ahli (Saudi Arabia) U19 W 30-29
Saudi Arabia U19 League 03/12 14:30 1 Mudhar U19 v Al Qarah U19 D 0-0
Saudi Arabia U19 League 03/12 14:30 - Mudhar U19 v Al Garah U19 D 0-0
Saudi Arabia U19 League 03/08 12:00 - Al Tarajee U19 v Mudhar U19 W 24-35
Saudi Arabia U19 League 03/01 13:00 - Mudhar U19 v Al Adalah U19 W 32-17
Saudi Arabia U19 League 02/22 12:00 1 Mudhar U19 v Al Safa U19 W 27-22
Saudi Arabia U19 League 02/01 13:30 1 Al Muheet U19 v Mudhar U19 D 0-0
Saudi Arabia U19 League 01/25 13:00 1 Mudhar U19 v Al Khaleej U19 L 19-20
Saudi Arabia U19 League 12/21 13:00 1 Al Noor U19 v Mudhar U19 D 20-20
Saudi Arabia U19 League 12/19 11:30 1 Al Qarah U19 v Mudhar U19 W 23-26
Saudi Arabia U19 League 12/19 11:30 - Al Garah U19 v Mudhar U19 W 23-26
Saudi Arabia U19 League 12/14 11:30 1 Al Ibtisam U19 v Mudhar U19 W 19-36
Saudi Arabia U19 League 12/07 13:00 1 Al Ahli U19 v Mudhar U19 W 21-23
Saudi Arabia U19 League 10/19 12:00 - Al Adalah U19 v Mudhar U19 W 18-29
Saudi Arabia U19 League 10/12 05:00 - Al Safa U19 v Mudhar U19 W 19-24
Saudi Arabia U19 League 10/05 13:00 1 Mudhar U19 v Al Muheet U19 L 28-34
Saudi Arabia U19 League 09/21 13:00 1 Al Khaleej U19 v Mudhar U19 L 23-21
Saudi Arabia U19 League 04/21 15:00 - Mudhar U19 v Al Ahli U19 D 0-0
Saudi Arabia U19 League 04/20 14:45 - Al Garah U19 v Mudhar U19 L 34-28
Saudi Arabia U19 League 03/23 12:00 1 Mudhar U19 v Al Safa U19 W 25-24
Saudi Arabia U19 League 03/16 11:00 - Al Tarajee U19 v Mudhar U19 W 18-29
Saudi Arabia U19 League 03/09 11:57 - Mudhar U19 v Al Noor U19 W 23-22
Saudi Arabia U19 League 03/02 10:33 - Al Muheet U19 v Mudhar U19 W 25-26
Saudi Arabia U19 League 02/23 12:28 - Mudhar U19 v Al Hada U19 - View
Saudi Arabia U19 League 02/09 12:00 - Mudhar U19 v Al Ahli U19 W 28-25
Saudi Arabia U19 League 12/29 12:30 - Al Khaleej U19 v Mudhar U19 W 22-26