Japan

International 04/06 17:00 - Iceland B v Japan - View
International 04/05 19:00 - Netherlands v Japan - View
International 04/04 17:00 - Netherlands B v Japan - View
Asian Championship 01/26 06:00 1 Iran v Japan L 33-28
Asian Championship 01/24 10:00 1 Japan v Bahrain L 21-29
Asian Championship 01/23 08:00 - Japan v UAE W 27-20
Asian Championship 01/22 10:00 1 Qatar v Japan L 40-23
Asian Championship 01/20 08:00 1 Japan v Iran L 32-37
Asian Championship 01/18 09:58 - Uzbekistan v Japan W 27-38
International 01/13 05:00 - Japan v Bahrain - View
International 01/03 19:30 1 Iceland v Japan L 42-25
International 12/29 15:00 - Japan v Bahrain L 22-37
International 12/28 17:00 1 Japan v Belarus L 27-31
World Championships 01/23 14:00 - [6] Japan v Chile [5] L 29-35
World Championships 01/21 13:00 - [6] Japan v Angola [6] W 37-26
World Championships 01/19 19:45 5 [6] Japan v Norway [3] L 23-38
World Championships 01/17 16:45 4 [5] Poland v Japan [6] L 26-25
World Championships 01/15 19:45 3 [4] Brazil v Japan [6] L 27-24
World Championships 01/13 16:45 2 Japan v France L 19-31
World Championships 01/12 16:45 1 Russia v Japan L 39-29