Liu/Xia

Italian Int. WD 04/13 10:30 - Tang/Yu v Liu/Xia 2-1
Italian Int. WD 04/12 07:30 - Liu/Xia v Chiang/Hung 2-0
Italian Int. WD 04/11 10:00 - Xia/Liu v Cheng/Sung 2-0
Hong Kong Open MD 12/01 08:00 3 Kim/Kong v Liu/Xia 2-0
Hong Kong Open MD 11/30 08:25 4 Liu/Xia v Kang/Konon 2-0
Hong Kong Open MD 11/29 09:50 5 Lin/Pai v Liu/Xia 1-2
Hong Kong Open MD 08/05 03:00 2 Sakuramoto/Takahata v Liu/Xia 2-0
Hong Kong Open MD 08/04 03:45 3 Liu/Xia v Barkah/Sahputri 2-1
Hong Kong Open MD 08/03 08:15 4 Liu/Xia v Murayama/Uratani 2-0
Hong Kong Open MD 08/02 09:30 5 Pak/Rahardja v Liu/Xia 0-2
Hong Kong Open MD 04/21 09:00 3 Huang/Li v Liu/Xia 2-0
Hong Kong Open MD 04/20 09:10 4 Kuo/Ching Lin v Liu/Xia 0-2
Hong Kong Open MD 04/19 09:10 - Liu/Xia v Hung/Lai 21-4
Hong Kong Open MD 01/12 09:41 - Maeda/Ono v Liu/Xia 11-8