Sydney University

Results

Shute Shield 10/17 02:55 14 Northern Suburbs v Sydney University L 24-22
Shute Shield 10/10 04:00 13 Western Sydney v Sydney University W 24-72
Shute Shield 10/03 05:00 12 Sydney University v Northern Suburbs W 34-15
Shute Shield 09/26 05:00 11 Gordon v Sydney University L 34-24
Shute Shield 09/19 05:00 10 Sydney University v Randwick L 24-42
Shute Shield 09/12 05:00 9 Eastern Suburbs v Sydney University L 22-14
Shute Shield 09/05 05:00 8 Sydney University v West Harbour W 50-29
Shute Shield 08/22 05:00 6 Eastwood v Sydney University W 26-36
Shute Shield 08/15 05:00 5 Sydney University v Southern Districts L 31-32
Shute Shield 08/08 05:00 4 Sydney University v Penrith W 41-3
Shute Shield 08/01 05:00 3 Newcastle v Sydney University W 10-59
Shute Shield 07/25 05:00 2 Sydney University v Manly W 10-6