New Zealand

International 05/05 10:00 1 Australia v New Zealand 30-12
Four Nations 11/20 14:16 - Australia v New Zealand 34-8
Four Nations 11/11 19:56 - New Zealand v Scotland 18-18
Four Nations 11/05 19:47 - New Zealand v Australia 8-14
Four Nations 10/29 13:15 - England v New Zealand 16-17
International 10/15 09:07 - Australia v New Zealand 0-0
NRL 09/08 08:10 - Australia v New Zealand View